KPN niet meer samen met Entropia Digital bij GVB Amsterdam

verbindingAlgemeen

GVB

KPN werkt niet meer samen met Entropia Digital bij de communicatie voor de Amsterdamse stadsvervoerder GVB. Entropia Digital kondigt juridische stappen aan.

Noch KPN, noch Entropia wil details kwijt over de reden van de splitsing. Duidelijk is wel dat het al een tijdje niet botert tussen de twee. Onlangs heeft KPN Entropia Digital nog in gebreke gesteld omdat Entropia Digital afspraken niet na zou komen en rekeningen niet zou betalen.

Onduidelijk is wat de invloed zal zijn op de uitrol van het GVB-net. KPN garandeert dat er gewoon een netwerk zal worden opgeleverd. Hoogstwaarschijnlijk worden hier nieuwe opstelpunten door KPN zelf aangeleverd.

Vraag is nog wel of het aanbestedingstechnisch mogelijk is om een andere oplossing te bieden aan het GVB dan die waarmee de tender is gewonnen. Ed van Vliet van adviesbureau Strict geeft aan dat deze vraag extern is getoetst en dat KPN als hoofdaannemer wat het GVB betreft dezelfde oplossing biedt. De manier waarop is aan KPN. “Er zijn geen andere afspraken met het GVB gemaakt. KPN levert gewoon wat het heeft beloofd.”

Philip Vercruysse, CEO van Entropia Digital, kondigt aan dat zijn bedrijf stappen zal ondernemen tegen KPN. “Dit omvat een Europese aanbesteding die gewonnen is op basis van het Entropia netwerk.”

verbindingKPN niet meer samen met Entropia Digital bij GVB Amsterdam