Vergoedingen voor maritieme frequentiegebruikers en radiozendamateurs worden in 2016 weer ingevoerd

verbindingAlgemeen

Vanaf  1 januari 2016 moeten maritieme frequentiegebruikers en radiozendamateurs weer betalen voor hun registratie. Voor 2016 is dat 31 euro per registratie. ‘Agentschap Telecom rekent vanaf dat moment de kosten voor de uitvoering en het toezicht op het geregistreerde frequentiegebruik weer door aan deze registratiehouders’, aldus projectleider Hans Westra van Agentschap Telecom op hun site.

 

Alle marifoonbezitters (maritieme frequentiegebruikers) en radiozendamateurs moeten zich registreren bij Agentschap Telecom. Deze registratieplicht is ingevoerd vanwege de Internationale identificatieverplichting (d.m.v. roepletters) om zicht te houden op het gebruik van frequentieruimte zonder vergunning. Tot 2008 bedroegen de tarieven ongeveer vijftig euro per jaar. Daarna werd het gratis voor de frequentiehouders. Hans Westra: ‘Het tarief voor 2016 is substantieel lager dan toen. De kosten zijn nu weer voor degenen die daadwerkelijk voordeel hebben van deze werkzaamheden. Dit is in lijn met het kabinetsbeleid om werkzaamheden kostendekkend door te belasten aan de markt’.

 

Klantgericht
Het gaat om ruim tachtigduizend registraties waarvan zeventigduizend maritieme registraties en dertienduizend radiozendamateurs. De aankondiging om de vergoedingen weer in te voeren is volgens Westra zorgvuldig gebeurd. Belangenorganisaties zijn vooraf mondeling of per brief geïnformeerd en op de website was ook veel informatie te vinden. Bij het agentschap is vervolgens een team van vijftien mensen bezig geweest met het beantwoorden van alle vragen die binnenkwamen. En dat waren er nogal wat.

Hans Westra:  ‘Het tarief voor 2016 is substantieel lager dan toen. De kosten zijn nu weer voor degenen die daadwerkelijk voordeel hebben van deze werkzaamheden. Dit is in lijn met het kabinetsbeleid om werkzaamheden kostendekkend door te belasten aan de markt’.
‘Bij ons Klantcontactcentrum zijn in korte tijd tweeduizend telefoontjes binnengekomen. Het merendeel van de telefoontjes ging over het intrekken van de registratie. Veel mensen gebruikten hun marifoon niet meer omdat ze geen boot meer hebben. Aangezien ze eerst niet hoefden te betalen voor hun registratie ondernamen ze geen actie.  Deze mensen wilden graag hulp bij het intrekken van hun registratie, ze hadden er moeite mee om dit via internet te doen.’

‘Een paar honderd vragen kwam van mensen die principieel moeite hebben met de herinvoering van de vergoedingen. Andere mensen zeiden: ‘het mag wel meer dan 31 euro kosten, mits jullie dan extra toezicht houden op het verkeerd gebruik van marifoons en radiozendapparatuur’. Daar verandert overigens niets aan. Agentschap Telecom hield hier al toezicht op, waarbij geldt dat de ernst en de mate van impact van een storing maatgevend zijn voor de inzet van het agentschap. Uiteindelijk zijn ongeveer zevenduizend maritieme registraties en iets meer dan duizend radiozendregistraties ingetrokken.’

 

 

verbindingVergoedingen voor maritieme frequentiegebruikers en radiozendamateurs worden in 2016 weer ingevoerd