Fusie T-Mobile en Tele2 beïnvloedt veilingmodel komende multibandveiling (700, 1400, 2100 MHz)

verbindingAlgemeen

Ministerie economische zaken

Het Ministerie van EZK werkt aan het veilen van frequenties in de 700, 1400, en 2100 MHz-banden. Een belangrijke keuze daarbij is die van het veilingmodel en –regels. Met de NFO-mailing van 18 oktober 2017 was er de mogelijkheid gekregen om input te leveren op een advies dat daarover in de maak was. Dat advies ging uit van de marktsituatie zoals die was vóór de voorgenomen fusie tussen T-Mobile en Tele2 en is daardoor niet langer actueel.

 

De marktsituatie waarin een veiling plaatsvindt is echter van essentieel belang voor de keuze van het juiste veilingmodel en -regels. De Staatssecretaris van EZK heeft aan de Tweede Kamer laten weten een besluit over die fusie en een advies van de ACM af te wachten voordat er definitieve keuzes over het veilingmodel en –regels worden gemaakt (zie bijvoorbeeld hier en hier).

Omdat er groot belang aan wordt gehecht om deze marktontwikkelingen niet te laten leiden tot teveel vertraging van de veiling kan dit niet worden afgewacht. Daarom wordt nu een consultatie gestart die inzichten moet opleveren om de belangrijkste randvoorwaarden voor het veilingmodel en –regels vast te stellen. De ontvangen reacties worden samen met de veilingdoelstellingen verstrekt aan experts die gevraagd worden om op basis daarvan advies te geven over deze randvoorwaarden. De intentie is om hen dat advies in een NFO later dit jaar te laten presenteren. De laatste dag waarop reacties kunnen worden ingediend is vrijdag 8 juni 2018.

verbindingFusie T-Mobile en Tele2 beïnvloedt veilingmodel komende multibandveiling (700, 1400, 2100 MHz)