Aanbesteding portofoons ARC3 geopend

verbindingAlgemeen

De politie is de aanbesteding van 15000 portofoons begonnen. Het gaat om Tetra TEA-2 portofoons voor het C2000-netwerk. In de raamovereenkomst wint een inschrijver de mega-order. Er is een bandbreedte van 30% naar boven en beneden besteld binnen ARC3, exclusief uitval gedurende de looptijd.

 

De Opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van portofoons. Vooralsnog is de opdracht gepland voor de politie-eenheden Limburg, Oost-Brabant en Noord Holland. Die eenheden zijn eerder buiten scope geplaatst van de aanbesteding Randapparatuur C2000 (ARC2). De raamovereenkomst dekt de volgende aspecten:

– Levering van randapparatuur bestaande uit reguliere portofoons inclusief garantie;

– opleidingsdiensten;

– accessoires;

– het leveren van beheertooling (o.a. template, sleutel en programmeren op afstand);

– het verrichten van reparatiediensten (correctief onderhoud en voor wat betreft de

Programmatuur eveneens Preventief en Innovatief onderhoud) waarbij één of een aantal randapparaten worden aangeboden ter reparatie met een afgesproken doorlooptijd qua reparatie;

Buiten de scope van de aanbesteding vallen:

– inbouwdiensten; dit betreft de diensten om de te leveren apparatuur te plaatsen in een voertuig, de eventueel bijbehorende kabelbomen te installeren in het voertuig alsmede het aankoppelen van e.e.a. aan de voedingsvoorzieningen, eventueel aanwezige luidsprekers en/of microfoons e.d. resulterend in een gebruiksklare opstelling.

– het verrichten van overige onderhoudsdiensten voor de randapparatuur zoals Preventief onderhoud en Adaptief onderhoud.

– het verrichten van beheersdiensten zoals middelenbeheer, configuratiebeheer, functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer;

– tot geheim verklaarde verwervingen op het gebied van randapparatuur en accessoires.

 

 

verbindingAanbesteding portofoons ARC3 geopend