Aanbestedingswet schiet duidelijk nog tekort

verbindingAlgemeen

De evaluatie van de Aanbestedingswet laat duidelijk zien dat de uitvoering door aanbestedende partijen – zoals gemeenten en provincies – tekort schiet. Dat meldt de site van ExpoRIC op basis van signaleren van MKB-Nederland en VNO-NCW. Minister Kamp heeft een evaluatie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Uit deze evaluatie blijkt dat de aanbestedende diensten het aan professionaliteit ontbreekt om de eigen regels uit de wet naar behoren te kunnen uitvoeren.

Dit leidt ertoe dat enkel naar de prijs wordt gekeken, terwijl wel van de ondernemers wordt gevraagd een offerte conform EMVI op te stellen. Hierdoor wordt er bij de gunning geen aandacht besteed aan innovatieve oplossingen. Veel werk en dus kosten voor niks, stellen de ondernemersorganisaties.

Daarnaast is de positie van het mkb nog niet verbeterd, terwijl dit het hoofddoel was van de Wet. Ook zzp’ers hebben het lastig om een voet tussen de deur te krijgen. Dit komt vooral door de toepassing van zogenaamde marktplaatsen, die ervoor zorgen dat zzp’ers enkel op prijs kunnen concurreren zonder dat er de mogelijkheid is om ervaring en vaardigheid te overleggen. Voor het mkb en zzp’ers is het van groot belang dat aanbestedende partijen verplicht moeten worden tot marktconsultatie.

 

Geen gelijkwaardige basis

Ook blijkt uit de evaluatie dat contracten niet op gelijkwaardige basis worden opgelegd. Dit zorgt ervoor dat de betrokken ondernemers nagenoeg ongelimiteerde risico’s lopen. Bijvoorbeeld architecten moeten vaak al de hele opdracht uitwerken, waarbij ze na het mislopen van de opdracht kunnen fluiten naar de gemaakte kosten. Gelukkig ziet minister Kamp ook de noodzaak van professionalisering, betere toegang en proportionaliteit in de contractvoorwaarden. Daarbij is ook belangrijk dat ondernemers rechtstreeks betaald moeten worden en niet zomaar op een zwarte lijst terecht kunnen komen.

Wel zijn MKB-Nederland en VNO-NCW blij met het verlengen van de minimumtermijn tussen de laatste nota van inlichtingen en de uiterste termijn voor inschrijvingen van zes dagen naar tien dagen. Ondernemers krijgen hierdoor meer tijd om hun offerte aan te passen na de laatste nota van inlichtingen. Ook het uitstellen het verplicht elektronisch aanbesteden is een succes voor de ondernemers.

verbindingAanbestedingswet schiet duidelijk nog tekort