Aantal hulpdiensten op ASTRID-netwerk blijft stijgen

verbindingAlgemeen

Policecar_antwerp

ASTRID, de gespecialiseerde telecom-operator van de hulp- en veiligheidsdiensten, heeft zopas de kaap van 70.000 aangesloten communicatietoestellen gerond. Sinds de aansluiting van de eerste politie- en brandweerdiensten begin jaren 2000 is het aantal gebruikers elk jaar continu gestegen. Het ASTRID-net verwerkt jaarlijks 12 miljoen minuten radiocommunicatie.

In totaal zijn er nu 70.344 terminals op het ASTRID-netwerk aangesloten: zowel radio’s als biepers (ook pagers of semafoons genoemd). Voor de hulpverlener op het terrein is de radio een levenslijn met de collega’s voor de coördinatie van een incident of om versterking in te roepen bij de meldkamer. De ASTRID-radio’s worden zowel voor spraak als voor databerichten gebruikt, en dit zowel voor routinetaken als bij grootschalige rampen. De biepers worden vooral gebruikt om vrijwilligers van de brandweer, civiele bescherming en medische diensten op te roepen naar de kazerne of het ziekenhuis bijvoorbeeld.

Marc De Buyser, directeur-generaal van ASTRID: “Als netwerkoperator staat ASTRID in voor de technologie en het beheer van de communicatiestromen, zodat politie, brandweer, medische urgentie en vele andere hulpdiensten zich volledig kunnen toeleggen op hun kernopdrachten: levens redden en zorgen voor een veilige samenleving.”

ASTRID volledig ingeburgerd

De ASTRID-radio’s zijn bij alle medewerkers van de veiligheidsketen ingeburgerd. De gebruikers van ASTRID zijn in de eerste plaats de traditionele hulp- en veiligheidsdiensten zoals de lokale (24.555 toestellen) en federale politie (5057), brandweer (29.519), medische diensten (2197), Rode-Kruis (1180), civiele bescherming (790), Defensie (720), douane (616), enz. Deze groep vertegenwoordigt 93% van het aantal aangesloten terminals. De diensten noodplanning in gemeenten en de gemeenschapswachten worden steeds vaker uitgerust met ASTRID-radio’s. Het is geen toeval dat ook privébedrijven die een rol spelen in de openbare veiligheid bij ASTRID komen aankloppen om gebruik te kunnen maken van haar netwerk: bewakingsdiensten, ziekenhuizen, bedrijfsbrandweer uit de Seveso-industrie, nutsbedrijven (water, elektriciteit, gas), luchthavens, enz. Wat het dataverkeer betreft zal het high speed data-aanbod van ASTRID (Blue Light Mobile) een steeds grotere rol spelen bij het efficiënt verspreiden van informatie op het terrein.

 

Dagelijks 57.000 gesprekken

Per dag verwerkt het ASTRID-radionetwerk gemiddeld 57.000 groepsgesprekken. En bij elk van die gesprekken staan er gemiddeld 37 mensen in contact, dat zijn dus meer dan 2 miljoen contacten tussen hulpverleners per dag. Via het personenoproepsysteem (paging-netwerk) worden dagelijks 6400 alarmeringsberichten verstuurd.

Daniel Haché, directeur Externe Relaties van ASTRID: “Bij grote evenementen, zoals zomerfestivals, bezoeken van staatshoofden of rampen, kan het radioverkeer plaatselijk forse pieken bereiken. Het ASTRID-systeem heeft bewezen dat het ook in die gevallen ruimschoots stand houdt”.

 

 

verbindingAantal hulpdiensten op ASTRID-netwerk blijft stijgen