Agentschap Telecom onderzoekt impact aardbeving op telecommunicatie

verbindingAlgemeen

Agentschap Telecom en gemeente Eemsmond onderzoeken mogelijke kwetsbaarheden in telecommunicatie-infrastructuur aardbevingsgebied. Dat doen ze door een gezamenlijke pilot om mogelijk zwakke plekken in de telecommunicatie-infrastructuur in kaart te brengen.

 

De pilot richt zich daarnaast op de gevolgen van mogelijke overbelasting van het netwerk. Want als er een beving is gaan mensen massaal (mobiel) bellen en internetten. Uitval van telecommunicatie kan er onder meer toe leiden dat hulpdiensten hun werk niet meer kunnen doen. De pilot start op 1 december en duurt naar verwachting tot de zomer van 2017.

 

Civiel

In het noorden van Nederland vinden aardbevingen plaats. Eén van de gemeenten die in dat gebied ligt is de gemeente Eemsmond. Het Platform Aardbevingsbestendige Infrastructuur -waar waterschappen, gemeenten en provincies in participeren- werkt aan een civiele infrastructuur die bestand is tegen aardbevingen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om leidingen en kabels, maar ook om bruggen, wegen en gebouwen. Telecommunicatie is noodzakelijk voor het besturen en beheren van die civiele infrastructuur. Het onderzoek moet aan het licht brengen wat de consequenties van uitval van telecommunicatie zijn voor de gemeente, de gemeentelijke organisatie en onderdelen van de civiele infrastructuur.

 

Afronding

De pilot in de gemeente Eemsmond is naar verwachting in de zomer van 2017 afgerond. De pilot vindt plaats in het kader van het programma Telekwetsbaarheid van Agentschap Telecom. Dat is gericht op de bewustwording van het belang en –zelfs- de afhankelijkheid van telecommunicatie. En vooral ook: wat je kan doen om de risico’s hiervan te beperken. Het programma richt zich hierbij op bedrijven en instellingen.

 

[beeld: sargasso.nl]

 

verbindingAgentschap Telecom onderzoekt impact aardbeving op telecommunicatie