Agentschap Telecom onderzoekt toekomstige behoefte vergunningsvrije frequentieruimte

verbindingAlgemeen

Agentschap Telecom heeft een tender uitgeschreven voor een onderzoek naar marktvolumes van vergunningvrije apparatuur. Hiermee wil de overheid mogelijke knelpunten in het spectrum in kaart brengen.

Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in marktvolumes van vergunningvrije apparatuur uitgesplitst per frequentieband en toepassing en een vertaling hiervan per band naar spectrumdichtheid. Dit inzicht helpt de overheid bij het inschatten van toekomstige behoefte aan vergunningsvrije frequentieruimte en het in beeld brengen waar mogelijke knelpunten in het spectrum dreigen.

 

Meer informatie op deze website

 

verbindingAgentschap Telecom onderzoekt toekomstige behoefte vergunningsvrije frequentieruimte