Astrid-netwerk haalt beschikbaarheid van 99,99%

verbindingAlgemeen

Het radionetwerk had in 2019 een gemiddelde beschikbaarheid van 99,99 %. In totaal zijn er nu meer dan 80.000 aangesloten toestellen. In 2019 is het aantal gebruikers toegenomen met 2.931 aangesloten eindapparaten. Er waren vorig jaar 6.633 Blue Light Mobile simkaarten in gebruik, een toename van 1751 ten opzichte van 2018.

 

Dat blijkt uit informatie die Astrid heeft vrijgegeven. De capaciteit van de Astrid-systemen, die oorspronkelijk voorzien was voor 40.000 gebruikers in 1998, is regelmatig opgedreven samen met de bijbehorende licenties en werd eind 2019 gebruikt door 80.286 eindapparaten – radio’s en pagers.

De openbare diensten (gebruikers van categorie 1 met prioritaire toegang) vormen 91 % van de totale hoeveelheid eindapparaten van de gebruikers. De privéorganisaties die bijdragen tot de openbare veiligheid (gebruikers van categorie 2) bezitten 9 % van de eindapparaten.

 

Focus

In 2019 heeft het radionetwerk van ASTRID meer dan 11,8 miljoen minuten communicatie verwerkt. Dit geeft gemiddeld 32.300 minuten radiocommunicatie radio/dag, of meer dan 530 uur. Het grootste deel hiervan zijn groepsgesprekken. Concreet: het gaat om 11.798.570 minuten groepscommunicatie, 96.227 minuten individuele oproepen (- 19,8 %) en 1.219 minuten data packet ( +5,5 %).

Ten opzichte van 2018 is het gemiddelde dagelijkse radioverkeer verminderd in 2019. De terugval van de individuele oproepen valt te verklaren door een gedragswijziging die werd teweeggebracht door de aanbevelingen voor een correct radiogebruik door onze gebruikers. De nadrukkelijkere communicatiecampagne over het gebruik van het radionetwerk werpt haar vruchten af.

In de loop van het jaar 2019 werden er meer dan 1,9 miljard korte berichten (SDS) verstuurd, wat een toename met 42 % is ten opzichte van 2018. Dit geeft gemiddeld 5,1 miljoen korte berichten (SDS)/dag.

Deze toename valt te verklaren door de gestage groei van het aantal gebruikers van oplossingen voor automatische positiebepaling (AVL/APL). De lancering van Focus, het hulpmiddel dat door de Antwerpse politie werd ontwikkeld, en de ingebruikname van de positiebepaling bij de douane hebben hier ook een rol in gespeeld.

In totaal werden 1.888 technische configuratie-updates in de loop van het jaar door ASTRID aangestuurd, en dit altijd in overleg met de gebruikers op het terrein In de loop van 2019 werden 3.420.163 pagingberichten verstuurd. Het grootste deel hiervan (74 %) werd verstuurd via http-to-page en 25 % via SDS-to-Page. Als dagelijks gemiddelde geeft dit 9.370 alarmberichten, ofwel een verhoging van 11% ten opzichte van 2018.

 

[beeld: Astrid]
verbindingAstrid-netwerk haalt beschikbaarheid van 99,99%