Beheer C2000 overgedragen aan LMS, verbindingsproblemen blijven

verbindingAlgemeen

Het beheer van C2000 is officieel overgedragen aan Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Hiermee is een einde gekomen aan de verlengde intensieve nazorgfase van het netwerk. Problemen rond het netwerk zijn echter nog niet opgelost. Uit uitgebreide testen gedurende de nazorgfase is ook gebleken dat er nog steeds, vaak dezelfde, verbindingsproblemen zijn waar hulpverleners in hun werk mee te maken kunnen krijgen.

 

Met het formeel overdragen van het beheer aan de LMS ligt nu de focus op overdracht en optimalisatie. Centraal staan het oplossen van de nog bestaande problemen en het verder verbeteren van het C2000-netwerk. De LMS, IVC en de leveranciers zullen onverminderd doorgaan met het onderzoeken en oplossen van problemen, en het doorvoeren van verbeteringen.

In het veld is men nog niet gelukkig met het vernieuwde C2000-netwerk, geeft minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid toe. “Ik constateer namelijk dat het vernieuwde C2000-netwerk de volle aandacht blijft vragen van de betrokken partijen. Dit wordt bevestigd door recente praktijktesten.”

 

Problematiek

Grapperhaus schrijft aan de Kamer: “Tijdens de nazorgfase hebben de onafhankelijke toetsinstantie Valori en adviesbureau TNO op mijn verzoek een beoordeling gegeven van de stand van zaken rond het vernieuwde C2000-netwerk. Zij zien voldoende voortgang om de overdracht van het beheer zoals gepland te laten plaatsvinden naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), mits er duidelijke afspraken worden gemaakt over de verantwoordelijkheid voor de resterende problematiek. Deze aanbeveling is inmiddels conform het externe advies gerealiseerd. Voor het oplossen van deze problematiek blijft het departementale programma Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) verantwoordelijk.”

De komende periode staat in het teken van overdracht en optimalisatie van het C2000-netwerk waarin nieuwe updates reeds zijn gepland om terugkerende verbindingsproblemen op te lossen. Na het zomerreces informeert de minister de Kamer over de voortgang van deze vervolgacties.

verbindingBeheer C2000 overgedragen aan LMS, verbindingsproblemen blijven