Benoeming tijdelijke commissie integriteitsschendingen inkoop en aanbestedingen door de politie

verbindingAlgemeen

André de Jong wordt voorzitter van de tijdelijke commissie integriteitsschendingen inkoop en aanbestedingen door de politie. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. De heer De Jong is voormalig directeur-generaal Rijksbegroting en op dit moment verbonden aan ABD-Topconsult.

 

In september 2014 is door de minister van Veiligheid en Justitie aangekondigd dat het wenselijk is om het melden van vermeende integriteitskwesties bij inkoop en aanbestedingen van de politie voor leveranciers zo toegankelijk mogelijk te maken. Aanleiding daarvoor was het onderzoek door het Openbaar Ministerie naar mogelijke integriteitschending bij de aanbesteding van politievoertuigen in 2010.

Naast de aanbesteding van politievoertuigen zijn signalen geuit rond mogelijke integriteitschending bij andere aanbestedingen van de politie. Tot op heden kunnen deze meldingen al worden gedaan bij de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie. Deze afdeling is onafhankelijk en rapporteert en adviseert direct aan de korpsleiding. Daarnaast heeft de korpsleiding voor medewerkers een meldpunt ingericht: het Landelijk Meldpunt Misstanden, dat rechtstreeks onder de korpschef is gepositioneerd. Daarna of daarnaast kunnen medewerkers zich wenden tot de Onderzoeksraad Integriteit Overheid, die er ook voor politiemedewerkers is. In aanvulling op deze mogelijkheden om misstanden te melden is deze tijdelijke, onafhankelijke commissie toegezegd aan de Kamer.

Leveranciers van de politie die zich niet vrij voelen zich te wenden tot de afdeling VIK van politie, dan wel niet tevreden zijn met de wijze van afhandeling van hun melding, kunnen zich wenden tot deze onafhankelijke commissie. De commissie beoordeelt de bevindingen en adviseert de minister van Veiligheid en Justitie en de korpsleiding over eventueel te nemen maatregelen. Daar waar aanwijzingen zijn voor mogelijke strafbare feiten zal de commissie deze overdragen aan de bevoegde autoriteiten. De commissie wordt ingesteld voor de duur van één jaar.

 

verbindingBenoeming tijdelijke commissie integriteitsschendingen inkoop en aanbestedingen door de politie