Boswachters Staatsbosbeheer aangesloten op C2000 netwerk

verbindingAlgemeen, c2000

De boswachters van Staatsbosbeheer met een handhavingsbevoegdheid, oftewel BOA’s, gaan intensiever samenwerken met politie, brandweer en de andere hulpdiensten. De communicatie wordt geïntensiveerd en de BOA’s worden aangesloten op C2000, het landelijke communicatiesysteem van de hulpdiensten.

 

Op 16 september hebben Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer en Gery Veldhuis, politiechef van de eenheid Limburg en portefeuillehouder Gebiedsgebonden Politie (GGB) een overeenkomst getekend over het gebruik van C2000 door Staatsbosbeheer. Met deze ondertekening wordt verdere invulling gegeven aan de oproep van de minister van Veiligheid & Justitie om de samenwerking tussen BOA organisaties en politie te versterken.

 

Professionalisering
Staatsbosbeheer investeert in de professionaliteit van zijn rol als toezichthouder. Het gastheerschap in het groen blijft voorop staan, maar daarnaast heeft Staatsbosbeheer ook een taak op het gebied van toezicht en handhaving. Staatsbosbeheer heeft ongeveer 100 BOA’s in dienst. Naast de aansluiting op C2000, wat de praktische communicatie in het veld met de hulpdiensten moet gaan verbeteren, investeert Staatsbosbeheer in de samenwerking met hulpdiensten en andere terreinbeheerders op organisatorisch niveau, het opleidingsniveau van de BOA’s en het aantal uren handhaving en toezicht in de terreinen.

De prioriteit van de taken van de BOA’s van Staatsbosbeheer ligt op de naleving van de huisregels en regelgeving op gebied van natuur en milieu. ‘Net als in stedelijk gebied, kom je in de natuur ook wel eens zaken tegen waarbij assistentie van politie, brandweer of ambulance direct vereist is. Met dit systeem en de intensievere samenwerking kunnen we nu adequater en sneller handelen, aldus boswachter Erik van der Spek van Staatsbosbeheer.

 

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer heeft als wettelijke taak ‘het beheren en duurzaam tot maatschappelijk nut brengen van de toevertrouwde terreinen’, in totaal ca. 265.000 hectares natuur, bos en landschap.
Toezicht en handhaving zijn randvoorwaardelijk voor de uitoefening van die kerntaken met als doel de waarden van de gebieden te beschermen en te zorgen dat bezoekers zich welkom voelen. De BOA’s van Staatsbosbeheer zijn duidelijk herkenbaar voor publiek en laten in hun optreden een goede balans zien tussen gastheer en professioneel handhaver.

verbindingBoswachters Staatsbosbeheer aangesloten op C2000 netwerk