Brandweer brengt Handboek C2000 uit

verbindingAlgemeen, c2000

Brandweer Nederland heeft het Handboek C2000 uitgegeven. Het is geschreven om managers, gebruikers en beheerders wegwijs te maken en het legt een aantal standaarden vast waardoor er meer landelijke harmonisatie op het gebied van onze verbindingen tot stand komt.

 

Het handboek is opgesteld door de Vakgroep Verbindingen van Brandweer Nederland en de Adviescommissie C2000 Brandweer en is met mandaat van de RBC door de Programmaraad Informatiemanagement (PRIM) vastgesteld. Het Handboek is een uitvloeisel van het eerdere verbeterproject C2000. Het handboek is tevens de basis waarop landelijke les en leerstof gemaakt wordt.

 

Onderdelen

Onderdelen van het Handboek zijn de landelijke fleetmap voor de brandweer en de daarop gebaseerde standaard verbindingsschema’s. Vanwege de omvang van deze twee onderwerpen zijn ze als losse bijlage opgenomen. Het handboek en deze bijlagen zijn op deze pagina te downloaden.

In 2016 is het handboek voor het eerst definitief opgeleverd en vastgesteld. Bij het besluit van de PRIM is ook het voorstel voor het jaarlijkse wijzigingsbeheer vastgesteld. Ieder jaar wordt in het eerste kwartaal een ronde langs het veld gemaakt voor gewenste aanpassingen (door o.a. de Vakgroep Verbindingen). Er komt een redactiecommissie die deze reacties verzameld, bespreekt en een voorstel doet voor verwerking. Deze commissie rapporteert hierover aan de Adviescommissie C2000 Brandweer die de wijzigingen en afwijzingen op waarde schat en er over besluit. Daarna vindt uiterlijk in het derde kwartaal vaststelling van de nieuwe versie plaats (in het POI als opvolger van de PRIM).

 

Contact

Voor meer informatie over het Handboek C2000 Brandweer kunt u terecht bij Guus Zijlstra

U kunt hier de handboeken downloaden

verbindingBrandweer brengt Handboek C2000 uit