Brandweer ziet ook Tetra als optie voor objectportofoons, ondanks keuze voor ‘niet-Tetra-band’

verbindingAlgemeen, Tetra

Ondanks de keuze voor de 430-470 Mhz-band – een band waarop doorgaans in Nederland weinig Tetra-communicatie plaatsheeft – geeft Brandweer Nederland aan geen voorkeur voor verbindingstechniek te hebben. Projectleider IBARC2 Martin Meijer “De toepasbaarheid van apparatuur met Tetra DMO techniek is verbeterd”.

 

Een opvallende keuze in het traject van de IBARC2, de aanbesteding van randapparatuur voor de brandweer voor een groot aantal Veiligheidsregio’s. Voor de IBARC2 wordt namelijk gevraagd naar apparatuur voor in de 430-470 Mhz-band. In Nederland is 410 tot 430 ‘gereserveerd’ voor Tetra. Het is wel degelijk mogelijk om Tetra in de 430-470 te hebben, maar binnen Nederland gebeurt dat zelden. Voor een aantal portofoonleveranciers zal het lastiger worden om Tetra-producten aan te bieden.
Juist op het onderdeel techniekkeuze sneuvelde eerder de porto-aanbesteding. Toen is uitvraag gedaan voor UHF DMR portofoons. Uit de gerechtelijke uitspraken rondom deze IBARC aanbesteding is gebleken dat een dergelijke uitvraag om een bepaalde techniek in strijd is met de aanbestedingswet. Projectleider Martin Meijer: “Om nu recht te doen aan de gerechtelijke uitspraken laten we in de komende IBARC2-aanbesteding de keuze voor de techniek open. Tetra in de daarvoor bestemde frequentieband mag worden aangeboden, maar ook iedere andere techniek in de door het agentschap telecom toegewezen landelijke frequenties voor objectportofoons.”

 

Landelijk
Hij vervolgt: “De brandweer is niet voornemens Tetra als techniek te verlaten. Voor de communicatie tussen bevelvoerders , eenheden en meldkamer gebruiken we Tetra en zullen dat ook blijven doen. Maar niet alle manschappen in Nederland zitten met hun Objectportofoons op Tetra DMO een aantal regio’s hebben 16 analoge UHF kanalen in gebruik.”
Met de huidige in gebruik zijnde UHF frequenties was nog wel een issue wat opgelost moest worden. Alle vergunningen van het agentschap Telecom die aan de diverse regio’s zijn uitgegeven, worden of zijn overgeheveld naar het ministerie van V&J voor landelijk gebruik. Na deze overheveling is gebleken dat voor de reeds uitgegeven UHF frequenties geen nationale afstemming was en ze dus niet landelijk mochten worden ingezet.
Inmiddels zijn 16 nieuwe UHF frequenties beschikbaar zonder nationale en internationale bezwaren. “Als brandweer hebben we geen uitgesproken voorkeur voor welke techniek aangeboden zal worden door de leveranciers bij de aanbesteding IBARC2 voor Objectportofoons. Functioneel gaan we bepalen wat de beste techniek is”, zegt Meijer.

verbindingBrandweer ziet ook Tetra als optie voor objectportofoons, ondanks keuze voor ‘niet-Tetra-band’