Brandweercommandanten stellen stuurgroep aanbestedingen aan

verbindingc2000, IBARC, Nieuws

brandweerauto

Tijdens de bijeenkomst van de regionale brandweercommandanten (RBC) stonden IBARC en aanbestedingen op de agenda. Er is een stuurgroep ingesteld.

Volgens de RBC is het voor de brandweer belangrijk landelijke inkoop te organiseren. Daarom is sinds juli 2014 de pilot Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer Nederland (FLIB), opgestart. Naast een aantal kwalitatieve doelstellingen organiseert deze faciliteit ook landelijke aanbestedingen. John van der Zwan gaf aan dat vanuit de RBC een stuurgroep is ingesteld voor de pilot FLIB. Deze is tijdens de projectperiode onder andere verantwoordelijk voor het proces van de aanbestedingen die de FLIB uitvoert. Het opdrachtgeverschap per aanbesteding is belegd bij een programmaraad. Uiteindelijk beslissen regio’s per aanbesteding zelf of ze meedoen aan de aanbesteding of niet.

Ook is er een visie op ICT waarmee een nieuwe richting bepaald is. Begin volgend jaar wordt een programmaplan opgeleverd waarin wordt beschreven hoe er praktisch invulling gegeven wordt aan die nieuwe koers. Ook wordt de stand van zaken met betrekking tot I-Scan, Business Intelligence en C2000 besproken. Verder spraken de commandanten over onder andere de IBARC-aanbesteding, het proces van het project Uitruk op Maat, de Brandweerkamer en een landelijke uitrol van de Risk Factory in Twente, de winnaar van de Jan van der Heydenprijs.

verbindingBrandweercommandanten stellen stuurgroep aanbestedingen aan