C2000-netwerk pas in 2019 helemaal klaar

verbindingAlgemeen

Het volledige vernieuwde C2000-netwerk is pas in 2019 klaar. Dit betekent een vertraging van twee jaar ten opzichte van de oorspronkelijke planning. De oplevering wordt in twee delen geknipt: in 2018 wordt het spraaknetwerk vervangen, een jaar later is de vernieuwing van de radiobediening in de meldkamers gereed. Dat schrijft Minister Ferd Grapperhaus van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Kamer.

 

De minister schrijft dat het C2000-systeem uit drie delen bestaat: de vernieuwing van het spraaknetwerk C2000 door Hytera, de vernieuwing van de radiobediening door Eurofunk en de vernieuwing van het alarmeringsnetwerk P2000 door 2Way. In de oorspronkelijke planning werd voorzien in een gelijktijdige, integrale, oplevering van deze drie delen van het systeem. In de nieuwe planning is hierin een fasering aangebracht die rekening houdt met het belang om het spraaknetwerk in 2018 te vervangen en om voor de vernieuwing van de radiobediening in de meldkamers ruimer de tijd te nemen.

 

Financiering

“De laatste door de leveranciers opgestelde integrale planning voor de oplevering van het vernieuwde C2000 leverde onvoldoende zekerheid dat de volledige migratie van het systeem in 2018 zou plaatsvinden. De stuurgroep adviseert mij in dit kader de migratie van het spraaknetwerk onafhankelijk te maken van de radiobediening en deze in de tweede helft van 2018 te laten plaatsvinden. Dit betreft de migratie die (nog steeds) in één keer voor het gehele land moet plaatsvinden. De aansluiting van de nieuwe radiobediening in de meldkamers zal daarna in 2019 plaatsvinden”, schrijft Grapperhaus.

Een aantal van de nieuwe functionaliteiten van het vernieuwde C2000 komt beschikbaar bij ingebruikname van de nieuwe radiobediening in 2019. Het gaat hierbij om de functionaliteit van ‘free seating’ (plaats onafhankelijk werken) en de mogelijkheden van terugmelding en encryptie bij het alarmeringsnetwerk P2000.

De financiële consequenties van deze gefaseerde planning passen binnen het meerjarig budgettair kader dat beschikbaar is voor de investering en exploitatie van het vernieuwde C2000, meldt de minister. “De contracten met de leveranciers bevatten de investerings- en exploitatiekosten van het vernieuwde systeem voor de volledige duur van het contract. Latere oplevering van het systeem leidt tot verkorting van de duur van de contracten en daarmee tot verkorting van de terugverdientijd voor de leveranciers. Hiermee ligt het financiële risico van een latere oplevering van het vernieuwde systeem in hoge mate bij de leveranciers. De totale investering in het nieuwe systeem voor het Ministerie van JenV wordt door een latere oplevering lager. Latere oplevering leidt er wel toe dat het huidige systeem langer dient te worden onderhouden en dat de kosten van de interne programmaorganisatie voor het Ministerie van JenV langer zullen doorlopen.”

verbindingC2000-netwerk pas in 2019 helemaal klaar