C2000 uitgesteld tot 2019

verbindingAlgemeen

De invoering van C2000, een nieuw communicatiesysteem voor hulpverlening, loopt opnieuw vertraging op. Hulpverleners zullen er op zijn vroegst volgend jaar mee aan de slag kunnen, laat minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) weten aan de Tweede Kamer.

 

“In de afgelopen maanden is bij de leiding van het programma IVC en de externe testinstantie in toenemende mate zorg ontstaan of de leveranciers binnen de afgesproken planning voor de vernieuwing van het spraaknetwerk voldoende voortgang zouden realiseren. Het resultaat van een aantal integratie- en bedrijfstesten was onvoldoende, waardoor de kans op het tijdig opleveren van het systeem sterk afnam”, meldt minister Grapperhaus.

Het is onvermijdelijk dat het gehele project duurder wordt. Grapperhaus: “Het uitstel van de migratie leidt tot kosten voor het langer gebruik maken van het huidige C2000 systeem. Hiernaast heeft dit tot gevolg dat de onderhoudskosten, maar ook de besparingen die gerealiseerd zullen worden met het nieuwe systeem, later zullen optreden. Ten slotte kan dit leiden tot extra kosten om de te sluiten meldkamerlocaties in het kader van de voornoemde samenvoeging langer operationeel te houden. Naar het zich thans laat aanzien kunnen deze uitgaven evenwel binnen het beschikbare C2000 budget worden opgevangen.”

In de nieuwe Verbinding een uitgebreider verhaal over C2000.

verbindingC2000 uitgesteld tot 2019