C2000-zaak: rechter oordeelt in voordeel Hytera en wijst hoger beroep KMK af

verbindingAlgemeen

gerechtsgebouw

De rechter wijst het hoger beroep van KMK (KPN, Motorola en Koning & Hartman) af. Dit betekent dat Hytera door mag bouwen aan het C2000-net. Volgens de rechter geldt de Maleisische referentieopdracht voor de aanbesteding.

In het vonnis stelt de rechter: “Gelet op de aard en de omvang van de door Hytera in het kader van haar tot maart 2013 doorlopende ontwerp-, bouw- en dienstverleningsovereenkomst met Sapura te verrichten werkzaamheden kon de Staat naar voorlopig oordeel van het hof redelijkerwijs deze referentieopdracht als onderdeel van de totale referentieopdrachten die door Hytera zijn opgegeven, in aanmerking nemen ter zake van het inzetten van dit netwerk in het kader van dienstverlening. KPN c.s. hebben de aard en de omvang van die werkzaamheden onvoldoende gemotiveerd betwist. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat de stellingen van Hytera steun vinden in een schriftelijke verklaring van de Chief Operating Officer van Sapura van 25 mei 2015. Dat de levering van de basisstations (mogelijk geheel) vóór de in aanmerking te nemen periode heeft plaatsgevonden, doet aan dit voorlopig oordeel niet af. Dat leidt het hof tot de slotsom dat de door KPN c.s. tegen de referentieopdrachten van Hytera aangevoerde bezwaren geen doel treffen.”

Meer informatie volgt

verbindingC2000-zaak: rechter oordeelt in voordeel Hytera en wijst hoger beroep KMK af