Contract C2000-fallback GroupTalk verlengd

verbindingAlgemeen

GroupTalk blijft voorlopig de fallbackvoorziening voor C2000. De voorziening wordt geleverd door 2Way. Tijdens de migratie naar het nieuwe C2000 werd de Push-to-Talk-oplossing al gebruikt door de politie en de marechaussee.

 

Op intranet van politie is aangegeven dat GroupTalk de officiele fallback voor C2000 is. “Bij onderhoud of andere geplande uitval gaan we met de bekende ‘verbindelaar’ werken, een derde collega op de auto die de PTT-app bedient op de telefoon. Bij ad-hoc zal de bijrijder de app moeten bedienen.”

De app is uitgerold op dedicated telefoons en niet meer voorbestemd voor diensttelefoons. In 2021 zal eenheidsbreed een grote oefening met al het materiaal zijn. Instructeurs zijn gestart met de installatie van de telefoons. Opleidingen binnen te teams volgen snel.

 

Aanbsteding

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt de verlenging van GroupTalk. “In navolging van de migratieperiode van C2000 nu de keuze is gemaakt om van een Push-to-Talk dienst als fallbackvoorziening gebruik te blijven maken. Op dit moment wordt daarvoor nog gebruik gemaakt van dezelfde Push-to-Talk dienst als die tijdens de migratie van C2000 is gebruikt. Naar zijn aard betreft dat echter een tijdelijke voorziening. De lopende Europese aanbesteding Push-to-Talk Dienst dient te voorzien in een structurele fallbackvoorziening.”

De Europese aanbesteding loopt nog. “Op dit moment vindt een concurrentiegerichte dialoog plaats met de geselecteerde leveranciers. Er wordt naar gestreefd om eind april 2021 tot definitieve gunning van de opdracht over te kunnen gaan.”

verbindingContract C2000-fallback GroupTalk verlengd