CU-BOX: ‘gemakkelijk mobiel informatieplatform voor spoedhulpverleners’

verbindingAlgemeen

PK Automatisering heeft het CU-BOX mobiel informatieplatform voor spoedhulpverleners uitgebreid met een variant die zich zonder speciale inbouwwerkzaamheden in het voertuig gemakkelijk laat
gebruiken door spoedartsen, spoedautochauffeurs en andere voor spoedhulpverlening gecertificeerde medewerkers. De kosten vormen niet langer een belemmering voor spoeddiensten die doorgaans voor hun operationele uitgaven met krappe budgetten moeten werken, aldus de leverancier.

PK zal het systeem demonstreren tijdens ExpoRIC 2016, het vakevenement voor veiligheidsprofessionals, dat van 2 tot en met 4 juni wordt gehouden op vliegveld Twenthe, de voormalige vliegbasis bij Enschede. Voor de spoedeisende zorg, verleend vanuit de regionaal georganiseerde huisartsenposten, omvat het mobiele informatieplatform vier hoofdfuncties: ritregistratie; patiëntinformatie; dashboard en digitaal ritformulier.

• De module ritregistratie bundelt alle operationele data voor de optimale inzet van het spoedvoertuig, waaronder de ritgegevens, oproepinformatie en aanrijdtijden. De loggegevens van diverse systemen worden gecombineerd met de geografische data van het in het voertuig aanwezige navigatiesysteem.
• De patiëntinformatiemodule levert door soepele uitwisseling van gegevens uit de juiste medische dossiers altijd op elke plaats de correcte informatie voor de effectieve behandeling van een patiënt.
• De dashboardfunctie van CU-BOX biedt het management van spoeddiensten direct inzage in de prestaties van de spoedhulpverleners. Gegevens omtrent de triage (vaststelling van spoedprioriteit) en de gereden ritten worden visueel verzameld en gerangschikt.
• Het digitaal ritformulier laat de spoedhulpverlener snel, gemakkelijk en op een overzichtelijke manier werken via een robuuste Getac-tablet, voorzien van een LCD-touchscreen en een fysiek toetsenbord. Slimme toetcombinaties maken de kladblokfunctionaliteit intelligent, waardoor data (evt. via het Landelijk Schakelpunt) snel is op te vragen uit – of door te
geven naar – elektronische patiëntendossiers. Via VECOZO laten de gegevens van de patiënt zich verifiëren bij de zorgverzekeraars. De koppeling met het Elektronisch Medicatie Dossier (EMD) maakt het mogelijk een actueel medicatieoverzicht van de betreffende patiënt op te vragen.
Verder ontlast het digitaal ritformulier de spoedhulpverlener bij het vastleggen van zijn bevindingen, zoals het schetsen van de situatie, de achtergrond, top-teen onderzoek en gewenste opvang. Minimaal drie vaste momentopnames van vitale functies worden geregistreerd, zoals polsfrequentie, ademhaling, bloeddruk, bewustzijn (EMV scores), alsmede motorische en verbale reacties. De spoedarts kan direct na een bezoek in het voertuig beginnen aan het verslag.

“Hoewel CU-BOX in de huidige vorm geheel is toegespitst op de spoedeisende zorg, leent het concept zonder inbouw van speciale communicatievoorzieningen in voertuigen zich ook voor andere toepassingen in het domein van de openbare orde en veiligheid. Overal waar het primaire proces aan kwaliteit wint door het bundelen van informatie uit verschillende bronnen levert onze basistechnologie meetbare meerwaarde”, aldus Jack Paas, directeur van PK Automatisering.

verbindingCU-BOX: ‘gemakkelijk mobiel informatieplatform voor spoedhulpverleners’