‘De-Escalate – TU/Eindhoven’ wint Don Berghuijs Award 2014

verbindingNieuws

winnaar Don Berghuijs Award

Het project De-Escalate van TU/Eindhoven en gemeente Eindhoven heeft de Don Berghuijs Award 2014 gewonnen. De Don Berghuijs Award werd door 9e keer uitgereikt tijdens het Captains Dinner Veiligheid in de Pieterskerk te Leiden. Tijdens het Captains Dinner komen jaarlijkse kopstukken en vertegenwoordigers bijeen uit de sector Openbare Orde en Veiligheid.

 

Juryvoorzitter Ben Ale, emeritus hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding TU Delft: ““De-Escalate wint de award omdat zij op innovatieve wijze bestaande kennis over de invloed van licht combineren met nieuwe kennis over de manier hoe licht gebruikt kan worden om het gedrag van individuen en groepen mensen gunstig te beïnvloeden om zo een meer veilige omgeving te creëren.” De andere twee genomineerde projecten waren de Aardbevingsmonitor van Veiligheidsregio Groningen en de Twente Safety Campus van Veiligheidsregio Twente.

In Stratumseind vinden zo’n 800 incidenten per jaar plaats – althans incidenten waaraan de politie te pas moet komen. Het project De-Escalate stelt de gemeente en alle betrokken partijen in staat op een geheel andere manier naar overlast en agressie te kijken, daar vernieuwend mee aan de slag te gaan, nieuwe technologieën te ontwikkelen en daarmee op sociaal vlak vooruit te lopen in toegepaste technologie. In het project ontwikkelen en testen wetenschappers in samenwerking met gemeente, veiligheidsbeambten, horeca en industrie dynamische lichtscenario’s voor het reduceren van agressie in de openbare ruimte.

De Don Berghuijs Award werd door 9e keer uitgereikt tijdens het Captains Dinner Veiligheid in de Pieterskerk te Leiden. Tijdens het Captains Dinner komen jaarlijkse kopstukken en vertegenwoordigers bijeen uit de sector Openbare Orde en Veiligheid. Gastheer Henri Lenferink – burgemeester van de gemeente Leiden en voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden – was betrokken als dinervoorzitter. Henk Meijer, directeur en Joost Bernsen, directeur Publieke Gezondheid Veiligheidsregio Hollands Midden traden op als gastheren. Minister Schultz Van Haegen en John Curtin verzorgden de diner speeches.
De Don Berghuijs Award is inmiddels een begrip in de sector Openbare Orde en Veiligheid. Met als doel vooruitstrevende projecten in de schijnwerpers te plaatsen die daadkrachtig en eigentijds bijdragen aan een veilige samenleving. Een belangrijk aspect van de Award is het bewerkstelligen van verbindingen tussen bestuurders en professionals in het multidisciplinaire veiligheidsdomein. De Don Berghuijs Award 2014 is een belangrijke stimulans voor de winnaar; doch dit is niet het enkele doel. Het doel is zeker ook het genereren van bekendheid voor vooruitstrevende projecten die bijdragen aan een veilige samenleving. Door enerzijds bekendheid te genereren voor deze samenwerkingsprojecten, maar óók doordat bestuurders en professionals uit het veld elkaar beter leren kennen en kunnen vinden, draagt deze positieve strijd bij aan een veiligere samenleving.

verbinding‘De-Escalate – TU/Eindhoven’ wint Don Berghuijs Award 2014