Dienst Justitiële Inrichtingen besteedt portofoons aan

verbindingAlgemeen

De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft een aanbesteding uitgezet voor portofoons voor ongeveer 43 locaties van de dienst. Het gaat (voorlopig) om ongeveer 2300 toestellen met toebehoren, ter waarde van € 6.400.000. De looptijd is vier jaar, met een mogelijke verlenging.

 

De huidige leverancier is Flash PMR. In november 2013 won Cuna de aanbesteding en leverde Kenwood portofoons. Flash heeft vier jaar geleden Cuna overgenomen en daarmee ook deze order. De laatste jaren is de dienst DJI als het gaat om radiocommunicatie omgevormd. In 2013 bestond een zeer divers beeld aan zowel gekochte (ca. 1.300) als gehuurde (ca. 900) portofoons. Er waren nog locaties die gebruik maakten van de 80 Mhz-frequentie. Alle locaties zijn nu overgestapt naar de 450 MHz frequentie.

De scope van de aanbesteding bestaat uit: de levering en het onderhoud van nieuw te leveren portofooninstallaties en portofoniehandhelds, overige toebehoren en aanverwante diensten. Het gaat hier om basisstations (mobilofoon en/of tafelbedientoestel), repeaters, accu’s, antennes, acculaders (enkel en meervoudige), headsets, draagtassen, -riemen en -clips, luidsprekers en microfoons. Onder aanverwante diensten vallen een site survey, engineers/installatiewerkzaamheden en projectmanagementwerkzaamheden. Tevens behoort tot de scope de nalevering van onderdelen en onderhoud van reeds in het bezit zijnde portofooninstallaties en portofoniehandhelds.

 

Percelen

De geraamde opdrachtwaarde is € 6.400.000,= exclusief BTW over de maximale looptijd inclusief verlengingen. Maar omdat de uiteindelijke omvang (mede) afhankelijk is van politieke-, beleids- en/of organisatorische ontwikkelingen kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. De politieke-, beleids- en/of organisatorische ontwikkelingen kunnen met zich brengen dat de werkelijke afname lager dan wel hoger is dan de geraamde afname. De maximale totale opdrachtwaarde is vastgesteld op 150% van de geraamde opdrachtwaarde, ofwel € 9.600.000.

De aanbesteding wordt niet opgedeeld in percelen. Dit wordt niet passend geacht vanwege de wens van DJI om op alle locaties met een zo klein mogelijk aantal verschillende communicatiemiddelen te werken. Personeel wordt op meerdere locaties ingezet en DJI wil de gewenningstijd aan de communicatiemiddelen zoveel als mogelijk beperken waarmee tevens beoogd wordt missers in de communicatie te voorkomen.

[beeld Wikipedia.nl, Steven Lek]
verbindingDienst Justitiële Inrichtingen besteedt portofoons aan