Discussie over gebruik van ongelicenseerd ‘wifi’-spectrum voor LTE

verbindingAlgemeen

Er woedt al tijdenlang discussie over manieren waarop meer capaciteit kan worden vrijgemaakt voor het 4G (LTE-)netwerk. Een idee van chipfabrikant Qualcomm om spectrum in de 5GHz ‘wifi’-band voor 4G-netwerken te gebruiken, valt niet bij iedereen in goede aarde, zo blijkt.

De 5GHz-band heeft veel ongelicenseerd spectrum dat niet word gebruikt. Volgens Qualcomm kan dit ongebruikte spectrum middels zogeheten Carrier Aggregation-technologie worden ingezet voor gebruik in 4G-netwerken. In een piepkleine notendop maakt Carrier Aggregation – ook wel Channel Aggregation genoemd – het mogelijk om de capaciteit van meerdere banden te bundelen, om zo effectief meer bandbreedte te creëren. Door dit toe te passen op de 5GHz-band wordt ‘LTE-U’ – (LTE in Unlicensed spectrum), dus medegebruik door LTE van de wifi-band, mogelijk.

Discussie
BTG – de branchevereniging van ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers – meldt dat het voorstel van Qualcomm tot veel discussie leidt. Tegenstanders, waaronder met name de WiFi Alliance, zijn er fel op tegen, omdat ze voor verstoringen binnen ‘hun’ wifi-spectrum vrezen. Voorstanders van LTE-U wijzen er echter op dat voor LTE-U een ‘Listen Before Talk’-technologie is ontwikkeld. Daarmee wordt voortdurend gemonitord of er sprake is van een wifi-signaal en wordt specifieke bandbreedte alleen kortstondig voor LTE-U ingezet als dit geen storing veroorzaakt.

Als voor- en tegenstanders niet tot overeenstemming komen, moet de FCC (Federal Communications Commission) een eindoordeel vellen. Dit zal de invoering van een standaard voor medegebruik van de 5GHz-band fors vertragen, wat ertoe leidt dat deze mogelijkheid voorlopig niet bijdraagt aan het oplossen van de dringende capaciteitsbehoefte op 4G-netwerken.

Bron: BGT

Beeld: Zachary Allen Berg

verbindingDiscussie over gebruik van ongelicenseerd ‘wifi’-spectrum voor LTE