DKARS wil dat Agentschap Telecom strenger wordt in ruil voor hogere vergoedingen

verbindingAlgemeen

Gebouw_Agentschap_Telecom_Groningen

DKARS wil in ruil voor de vergoeding voor geregistreerd frequentiegebruik van 1 januari 2016 dat Agentschap Telecom het geld moet oormerken voor beter toezicht op de ether. Ook moet piraterij worden aangepakt en radioamateurs de status ‘vergunningshouder’ krijgen. Desnoods zijn de leden van DKARS bereid zelfs meer te betalen.

Dat staat in een brief van DKARS aan de hoofdinspecteur Agentschap Telecom, de heer Spijkerman. “Met herinvoeren van betalen moet herinvoering van de vergunning gekoppeld zijn, zoals u weet hadden de radiozendamateurs ook deze status totdat de vergoeding voor geregistreerd frequentiegebruik gratis werd en de vergunning werd omgezet in een registratie”, schrijft Peter de Graaf, secretaris DKARS.

Het geld dat na januari 2016 beschikbaar komt moet volgens DKARS geoormerkt worden voor een beter en constanter toezicht op de ether. Een beter toezicht komt dan tevens ten goede van andere ether gebruikers die ook last van storing hebben,zoals AIVD,MIVD, de strijdkrachten en de radioastronomen.

De Graaf: “Ook handhaving op de amateurbanden zelf is (helaas) meer en meer noodzakelijk, radiozendapparatuur is tegenwoordig vrij eenvoudig en goedkoop verkrijgbaar en piraterij van niet geregistreerde gebruikers neemt hand over hand toe. Indien een beter toezicht op het ethergebruik en handhaving om budgettaire redenen toch nog niet mogelijk is met de nu aangekondigde 31 Euro per radiozendamateur per jaar, dan kunnen wij u melden het ook heel billijk te vinden om nog iets meer te betalen, een maximaal bedrag van 50 Euro achten wij als een realistische bovengrens.”

verbindingDKARS wil dat Agentschap Telecom strenger wordt in ruil voor hogere vergoedingen