Drie nieuwe gezichten bij Brandweer voor C2000, P2000 en IBARC2

verbindingAlgemeen, c2000, IBARC

HAARLEM BRANDWEER

In de afgelopen zomermaanden zijn er drie nieuwe mensen begonnen in een functie binnen het C2000 dossier. Ton Driessen als coördinator Brandweer voor de vernieuwing van het C2000 Netwerk, Martin Meijer als projectleider van IBARC2 en Watze Hepkema als voorzitter van de vakgroep Verbindingen.

Per 1 september is Ton Driessen de coördinator Brandweer voor dit project. Hij organiseert de brandweerinbreng in het project en helpt de regio’s met de voorbereidingen voor de invoering. Vanuit de regio Brabant-Zuidoost wordt hij hiervoor twee dagen per week gedetacheerd naar het IFV. “Vanuit mijn achtergrond binnen operationele voorbereiding, met daarin de sterke link naar de meldkamer en binding met het werk in het veld, wil ik vooral mijn expertise en netwerk gebruiken om een goede brandweerinbreng binnen het project IVC te borgen”, geeft Driessen aan.

ton-driessen-150px

Voor zijn werk heeft hij veel contact met zowel het netwerk Meldkamerdomein, de Vakgroep C2000 als de Adviescommissie C2000 Brandweer. Driessen: “Naast een kennismakingsronde en inlezen in de materie is het heel belangrijk om in de ontwerpfase de juiste expertise vanuit de brandweerkolom te betrekken bij de ontwerpvragen van de leveranciers. Centralisten worden bijvoorbeeld betrokken bij de inrichting van het radiobediensysteem op de meldkamer. Daarnaast moeten binnen het Programma Incidentbestrijding de vragen beantwoord worden over de nieuwe mogelijkheden van het pagingnetwerk zoals encryptie en terugmelding. Tenslotte is nu al bekend dat het een monster-klus gaat worden om de 2200 centralisten op te leiden. Afstemming en overleg hierover is een belangrijk thema binnen het gehele project. We doen het binnen het project goed als de gebruiker op straat weinig merkt van de implementatie die in mei 2017 moet zijn afgerond.”

 

Watze Hepkema

watze-hepkema-150px

Watze Hepkema is een oude bekende voor de ingewijden. Hij loopt al lang mee bij de brandweer en heeft als verbindingsexpert de hele invoering van C2000 meegemaakt. Hij is sinds de oprichting trouw lid van de landelijke vakgroep en vertegenwoordigd de brandweer in multidisciplinaire C2000 overleg. Sinds enkele jaren levert hij ook een bijdrage aan landelijke projecten. Het bestuur van de RBC heeft hem op 17 september benoemt als voorzitter van de Vakgroep Verbindingen. Watze is de expert verbindingen en ICT in de regio Midden en West Brabant.

Hepkema: “Door kennis en ervaring te delen in de groep; worden we samen beter. Tevens trachten we samen ‘wielen’ te bedenken; in plaats van dat elke regio dit afzonderlijk doet”. In de vakgroep komen alle onderwerpen aan bod rondom het thema verbindingen. De nadruk ligt vooral op C2000 en veel aandacht gaat uit naar de twee grote trajecten; de vernieuwing van het netwerk en IBARC2. De vakgroep adviseert daarover aan de Adviescommissie C2000 Brandweer”.

 

Martin Meijer

Martin Meijer begon in juli als projectleider IBARC2. Dit project is het vervolg op het eerste IBARC project en staat voor Interregionale Brandweer Aanbesteding Radio Communicatiemiddelen. Aan IBARC2 doen nu al 17 regio’s en het IFV mee. Martin Meijer is geen onbekende binnen brandweer Nederland. Enkele jaren geleden was hij nog voorzitter van het Netwerk IM en hij schreef mee aan de visie op een landelijke ICT voorziening voor de Veiligheidsregio’s. Zijn repressieve ervaring bij de brandweer loopt van brandwacht tot HOVD.

martin-meijer-150px

Meijer: “Voor mij is het project geslaagd als de juiste apparatuur voor de eindgebruiker is geselecteerd en de Europese aanbesteding met succes is afgerond, inclusief de nazorg”. Als projectleider wordt Meijer ondersteund door een team van experts uit de regio’s die zitting hebben in de werkgroepen Inkoop en Techniek. Daarnaast zorgt het IFV/FLIB en het bureau Brandweer Nederland voor de ondersteuning en communicatie. “Doe je als regio nog niet mee omdat je pas na 2016 gaat investeren in nieuwe randapparatuur, maar je wilt toch als regio genieten van de voordelen van deze aanbesteding. Dan kun je me mailen voor informatie over deze gezamenlijke aanbesteding.” geeft Meijer aan. (martin.meijer@ifv.nl)

verbindingDrie nieuwe gezichten bij Brandweer voor C2000, P2000 en IBARC2