Drie partijen geselecteerd voor onderhoud vernieuwd C2000

verbindingc2000

Schuuring, Koning & Hartman en het huidige consortium dat het C2000-netwerk bouwt zijn geselecteerd voor de aanbesteding van het onderhoud van C2000. In november wordt de voorlopige gunning bekendgemaakt. Opvallende afwezige (wederom): KPN.

 

Naast de afwezigheid van KPN valt op dat een voor de branche relatief onbekend bedrijf als Schuuring wel op de shortlist staat. Schuuring is onderdeel van de Allinq Groep. Het is gespecialiseerd in het management van infrastructuren. Het bedrijf bestaat al vijftig jaar.

In april 2016 is door het ministerie van Veiligheid en Justitie de aanbesteding gepubliceerd voor het tweede- en derdelijnsonderhoud van het C2000-netwerk. Hierbij gaat het onder andere om de opstelpunten inclusief de antennes, airco’s, noodstroom en bliksembeveiliging van het vernieuwde C2000-netwerk. Daarnaast wordt de nieuw te contracteren onderhoudspartij verantwoordelijk voor het op peil houden van de voorraad reserveonderdelen op de meldkamerlocaties. Voorafgaande aan deze aanbesteding is in januari en februari 2016 een marktconsultatie gehouden. De uitkomsten van deze marktconsultatie zijn grotendeels in de aanbesteding meegenomen. Er zijn drie partijen geselecteerd die meedingen voor de opdracht. In oktober worden de inschrijvingen ingeleverd en in november wordt de voorlopige gunning bekendgemaakt.

De overeenkomst is in eerste instantie voor een periode van drie jaar na de turn-key oplevering van het netwerk. Het ministerie houdt de optie open om het contract te verlengen met een periode van maximaal zeven jaar.

verbindingDrie partijen geselecteerd voor onderhoud vernieuwd C2000