EAL vernieuwt en breidt voicelogging-systeem Kennemerland uit

verbindingAlgemeen

Het Apeldoornse EAL heeft de aanbesteding voor de vernieuwing en uitbreiding van het voicelogging-systeem van Veiligheidsregio Kennemerland gewonnen. De definitieve waarde van de opdracht blijft onbekend.

 

Het gaat om de vernieuwing en uitbreiding van het bestaande systeem voor Voicelogging (opname van telefoon- en C2000-gesprekken), om de totstandkoming van de Meldkamer Noord-Holland (samenvoeging van de bestaande meldkamers in Haarlem, Alkmaar en Zaandam) te faciliteren. Ook behoort instandhouding van deze nieuwe omgeving tot de scope van de opdracht.

De keuze van de Veiligheidsregio Kennemerland was mede voor EAL omdat verandering van leverancier ertoe zou leiden dat de Veiligheidsregio leveringen verwerft met andere technische eigenschappen, die niet verenigbaar zijn met de technische eigenschappen van reeds verworven, bestaande systemen/leveringen. Een dergelijke verandering zal leiden tot het verwerven en implementeren van een volledig nieuw systeem, met een bijbehorende investering die substantieel hoger zal liggen, en tevens tot een omvangrijker en complexer en daarmee kostbaarder implementatietraject.

Hiermee is er, naast vernieuwing en uitbreiding van het bestaande systeem van EAL, geen redelijk alternatief of substituut waarmee invulling kan worden gegeven aan het voor de MK Noord-Holland benodigde voicelogging-systeem.

verbindingEAL vernieuwt en breidt voicelogging-systeem Kennemerland uit