ECC ontwikkelt parameters voor mobiel internet 700 MHz-band

verbindingLTE, Nieuws

De Electronic Communications Committee (ECC), de expertgroep voor radiospectrum in Europa, heeft een conceptbesluit genomen over het harmoniseren van de 700 MHz band voor mobiele communicatie. Dit meldt Telecompaper op haar site. Het voorstel behelst een gemeenschappelijk technisch framework voor landen die 694-790 MHz willen vrijmaken.1

Het voorstel legt niet vast hoe de 48 CEPT-landen de frequentieruimte moeten toewijzen, maar legt de algemene technische voorwaarden vast voor landen die het spectrum willen vrijmaken. Spectrumbeleid moet worden afgestemd met buurlanden en in dit geval moet tv-omroep worden verplaatst.

Dit besluit volgt op een eerder rapport van CEPT-ECC met een advies aan de Europese Commissie over de 700-band. De Commissie heeft nog niet besloten of zij een deadline stelt aan de lidstaten om het spectrum beschikbaar te maken voor mobiel internet.

Het ECC consulteert het besluit en verwelkomt reacties voor de deadline van 12 januari. De mobiele operators en hun organisaties zoals UMTS Forum en de GSMA, willen het spectrum zo snel mogelijk kunnen gebruiken. De omroepsector, verenigd in onder meer de EBU, zegt dat de maatschappelijk-economische waarde van het schaarse spectrum groter is als het bij omroep blijft, zeker de komende 10 à 15 jaar.

verbindingECC ontwikkelt parameters voor mobiel internet 700 MHz-band