Eerste oproep Tetra-netwerk Virve in Finland en Nødnett in Noorwegen

verbindingAlgemeen

Gisteren heeft voor het eerst een internationale noodoproep tussen het Finse Virve en het Noorse Nødnett plaatsgevonden. Het is het tweede paar landen ter wereld dat hun missiekritische netwerken delen.

 

Hulpverleners kunnen vanaf nu roamen op een gedeeld communicatiekanaal. De verbinding is vooral belangrijk in de grensgebieden waar het noodhulppost, de sociale en gezondheidsdiensten, de politie, reddingsfunctionarissen, de strijdkrachten en grenswachten veilig en zonder onderbrekingen kunnen communiceren met elkaar bij een noodsituatie. Dit gebeurt op dezelfde frequentie. Hierdoor worden hulpbehoevenden sneller en veiliger dan vroeger in veiligheid worden gebracht.

“Radionetwerkroaming zal de samenwerking tussen onze landen in noodsituaties verbeteren”, zegt CEO Timo Lehtimäki van State Security Networks Group Finland. “Vanaf 2005 was de samenwerking tussen verschillende autoriteiten in Finland volledig uniek, zelfs op wereldschaal. Nu kunnen we deze samenwerking over de Noordse grenzen uitbreiden, wat erg belangrijk is voor de toekomst van deze regio. Finland en Noorwegen hebben 736 kilometer gedeelde grens in Lapland. In dit dunbevolkte gebied is het een uitdaging om snel reddingsdiensten te bieden. De dichtstbijzijnde politie- of eerstehulppost kan zich inderdaad in het buurland bevinden “, vervolgt Lehtimäki.

Tot nu toe was de netwerkdekking voor Virve-apparaten en andere apparatuur voor hulpverleners al snel afgelopen na het overschrijden van de grens. Dit was de motivatie voor het combineren van Virve en Nødnett met behulp van een Inter-System-Interface (ISI)-oplossing. Nu kunnen Finse Virve-radio’s worden gebruikt voor communicatie in het gehele Noorse administratieve radionetwerk en ze kunnen ook worden gebruikt met behulp van de Noorse Nødnett-basisstations. Naast oproepen stuurt het Finse Virve-netwerk wekelijks 50 miljoen SDS-berichten (Short Data Service) door. Op dezelfde manier kunnen Noorse functionarissen nu overal in Finland contact opnemen met hun collega’s en Noorse apparaten gebruiken in het Finse Virve-netwerk.

Het Finse netwerk is geleverd door Airbus en het Noorse netwerk door Motorola. Roaming tussen Zweden en Noorwegen werd gebruikt als een model voor de technische oplossingen die nodig zijn voor het kammen van de netwerken. Dit waren de eerste landen die een jaar geleden roaming implementeerden voor administratieve radionetwerken.

 

Overeenkomst

In een overeenkomst zullen Virve en Nødnett de regels voor samenwerking uiteenzetten, naast details over onderhoud, kostenverdeling en andere praktische zaken. De eindgebruikers – noodhulpposten, politie, reddingsdiensten, sociale en gezondheidsdiensten, de strijdkrachten, douane en grenswachters – moeten het eens zijn over het gebruik van het systeem, de gespreksgroepen, procedures en verantwoordelijkheden. “Bijvoorbeeld in het geval van een brand, in Noorwegen heeft de politie de leiding, maar in Finland is het de reddingsafdeling. Het combineren van de operationele modellen kost veel werk “, zegt Lehtimäki.

Het project voor het samenvoegen van de Finse en Noorse radionetten begon in februari 2017 toen een voorlopige overeenkomst werd gesloten. De technische implementatie heeft een jaar geduurd. Na het werken in een testomgeving, begon het combineren van de operatieve netwerken en de eerste oproep werd vandaag geplaatst. De netwerken worden getest in 2018.

verbindingEerste oproep Tetra-netwerk Virve in Finland en Nødnett in Noorwegen