Entropia vervangt Motorola Dimetra 8.1 door Hytera Mobilfunk

verbindingAlgemeen

entropia

Entropia Digital kondigt aan dat de uitrol van haar 200 site Tetra-netwerk op basis van Motorola Dimetra 8.1 en met systeemintegrator KPN zal stoppen. Entropia Digital vervangt het Motorola Tetra-netwerk door Tetra Hytera Mobilfunk.

Entropia Digital acht dit nodig om nog vele jaren op een betrouwbare manier haar Tetra-netwerk te exploiteren. Hytera Mobilfunk is al enkele jaren strategisch partner van Entropia Ditigal in Belgie. De goede ervaringen in Belgie hebben Entropia Digital doen besluiten om het 200-site Motorola platform te vervangen em met Hytera Mobilfunk de volledige uitrol van 200 antennemasten in Nederland af te maken.

De klanten van Entropia Digital zullen tijdens de bouw van het nieuwe platform geen hinder ondervinden. De wijze van migreren van het huidige Tetra-­‐ netwerk naar het Hytera Mobilfunk netwerk zal in goed overleg met de gebruikers en onder regie van Entropia Digital plaatsvinden. In Drenthe, Groningen en Friesland, in delen waar nu gedeeltelijk nog geen dekking is, zal als eerste dekking gerealiseerd worden op basis van het Hytera Mobilfunk Tetra platform.

Alle klanten zullen voorbereid worden om te kunnen werken op het Hytera Mobilfunk Tetra Platform, waardoor de migratie impact tot een minimum is beperkt. Deze provincies worden nog in 2015 uitgerold. De rest van het netwerk zal omgeschakeld worden voor eind 2016, inclusief migratie van alle klanten. Eind 2016 zullen er in België en Nederland 330 Hytera Mobilfunk Tetra opstelpunten operationeel zijn.

verbindingEntropia vervangt Motorola Dimetra 8.1 door Hytera Mobilfunk