Entropia ‘wint’ portofonienetwerk-tender Utrecht

verbindingAlgemeen

Bij gebrek aan alternatieven heeft de gemeente Utrecht Entropia gekozen voor het leveren van een missiekritisch portofonienetwerk. In plaats van een normale aanbesteding, heeft de gemeente gekozen voor een marktconsultatie. Daaruit concludeerde Utrecht dat er volgens hen maar één marktpartij is die een mission critical portofonienetwerk met binnendekking kan leveren.

 

Op de marktconsultatie hebben twee leveranciers gereageerd, Entropia en VDC. Naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke vragen die gepubliceerd werden in een vooraankondiging op TenderNed van VDC, heeft de gemeente een gesprek gevoerd met VDC. Dit gesprek had als doel om duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid van het potentieel te leveren netwerk en netwerksoftware. In dit gesprek is geconstateerd door zowel VDC en de gemeente dat de kosten en baten van de in de marktconsultatie aangeboden oplossing onevenredig hoog wegens de te korte terugverdienperiode voor ondernemers en een hoog ondernemersrisico.

“Tevens is er contact geweest met de Gemeente Amsterdam die op dit moment ook bezig zijn met de vernieuwing van het portofonienetwerk inclusief de meldkamersoftware. In dit gesprek gaf de Gemeente Amsterdam aan dat volgens hun vooronderzoek Entropia ook de enige leverancier is die deze dienstverlenging kan leveren. Zij zullen voor het einde van het jaar een ‘Aankondiging van vrijwillige transparantie’ publiceren op TenderNed”, stelt de gemeente Utrecht.

 

 

verbindingEntropia ‘wint’ portofonienetwerk-tender Utrecht