Entropia wordt Rerum en verhoogt eigen vermogen met 25 miljoen euro

verbindingAlgemeen

Entropia gaat haar naam veranderen in Rerum Technics. Dit doet het bedrijf om ‘Entropia niet in gevaar te brengen’, vanwege de lopende rechtszaak tegen KPN. Daarnaast geeft het bedrijf aan dat begin 2018 het eigen vermogen met 25 miljoen euro wordt verhoogd.

 

Volgens Entropia het bedrijf in 2017 break-even draaien. Daarnaast is de inschatting vanuit het bedrijf dat in 2018 de brutowinst (winst voor belastingen, rente, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill) 1,8 miljoen euro zal zijn. De totale omzet komt in 2018 op 8,9 miljoen euro.

Daarnaast verhoogt de Entropia Groep in het eerste kwartaal van 2018 haar eigen vermogen met 25 miljoen euro. Dit is volgens de onderneming noodzakelijk. “Om de continuïteit van het nieuwe sterk groeiende Entropia niet in gevaar te brengen en om de focus te houden op de ambitieuze groei heeft Entropia haar bedrijfsvoering onafhankelijk ingericht van de effecten van het juridisch geschil met KPN. Dit geschil, een uitvloeisel van het mislukken van de samenwerking tussen KPN en het oude Entropia zal wel met volle overtuiging door het oude Entropia Digital bv, thans RERUM Technics BV, worden voortgezet in de volle overtuiging dat uiteindelijk een rechtvaardig oordeel door de Nederlandse rechter zal worden gegeven”, schrijft Push2Talk hier over.

verbindingEntropia wordt Rerum en verhoogt eigen vermogen met 25 miljoen euro