Europese Raad keurt Commissievoorstel mobiel gebruik 700 MHz-frequentieband goed

verbindingAlgemeen

De GSMA reageert verheugd op de goedkeuring die de Europese Raad heeft gegeven over een voorstel van de Europese Commissie met betrekking tot het gebruik van het 470-790MHz-spectrum. Volgens dit voorstel moet in 2020 het gebruik van de 700 MHz-frequentieband voor mobiele diensten binnen de EU zijn gecoördineerd, om storingen te vermijden en innovatieve diensten – zoals ‘connected cars’ en ‘gezondheidszorg op afstand’ overal in Europa mogelijk te maken.

Onderdeel van het voorstel is ook dat er extra maatregelen komen om een toekomstig tekort aan breedbandcapaciteit tegen te gaan. Binnen de ultrahoge frequentieband (470-790 MHz), die momenteel hoofdzakelijk wordt gebruikt voor tv-uitzendingen, moet in 2020 een groter deel van het spectrum op de 700 MHz-frequentieband (694-790 MHz) beschikbaar zijn voor mobiele diensten.

“Wij juichen positieve ontwikkelingen in landen als Frankrijk en Duitsland toe, waar 700MHz-frequencies inmiddels zijn gelicenseerd, ruim voor de door de Commissie voorgestelde deadline van 2020”, aldus de internationale belangengroep voor aanbieders van mobiele systemen GSMA (Groupe Speciale Mobile Association). “We moedigen wetgevers in andere landen aan om een soortgelijke aanpak te kiezen, omdat het essentieel is dat lidstaten de flexibiliteit krijgen te reageren op de aanhoudende groei van het mobiele dataverkeer”.

Om frequentie-overlap met niet-EU-landen te voorkomen, is het volgens de GSMA belangrijk dat ook wordt vastgehouden aan twee andere tussentijdse deadlines; in juni 2017 moet de coördinatie van grensoverschrijdend dataverkeer rond zijn, en in december 2017 moeten de nationale plannen van de lidstaten worden gepubliceerd. Deze maatregelen moeten helpen om een herhaling te voorkomen van de problemen die er eerder waren met de Europese release van de 800MHz-band. “We hopen een ander scenario te zien dan bij de implementatie van 800MHz, waarbij verschillende landen om uitstel hebben gevraagd voor het vrijgeven van de betreffende bandbreedte”, aldus John Giusti, Chief Regulatory Officer bij de GSMA. “We erkennen dat er verschillen zijn in het gebruik van frequenties tussen de lidstaten, en dat het logisch is dat er iets van variatie is in het tijdspad dat landen volgen. Desondanks moeten we in Europa vasthouden aan het jaar 2020 als deadline voor de verschuiving naar mobiele toepassingen binnen de 700MHz-band. Anders dreigt Europa achterop te raken bij de doorontwikkeling van mobiel breedband.”
Voordat het voorstel van de Commissie kan worden omgezet in wetgeving, moet het eerst nog worden goedgekeurd door het Europese Parlement. Het EP zal hier later dit jaar nog over stemmen.

verbindingEuropese Raad keurt Commissievoorstel mobiel gebruik 700 MHz-frequentieband goed