Flash PMN wint tender portofoons stadswacht Rotterdam

verbindingAlgemeen

Flash PMN heeft de aanbesteding voor de full operational lease van portofoons voor de stadswachten van Toezicht & Handhaving van de gemeente Rotterdamgewonnen. Het gaat om de raamovereenkomt voor een lease van 1000 portofoons, met een bandbreedte van 33,3% groei of krimp van dit aantal.

 

De initiële duur van de Raamovereenkomst bedraagt vijf (5) jaar. De aanvangsdatum van de raamovereenkomst ligt op 1 oktober 2017 met als uiterlijke expiratiedatum 30 september 2022. De opdracht behelst naast de levering van de portofoons ook dienstverlening. “De nadruk van de opdracht ligt op een ongestoorde bedrijfsvoering en het snel kunnen acteren vanuit vragen van de opdrachtgever. De gemeente Rotterdam heeft belang bij opdrachtnemers die naast het leveren van producten en diensten expertise in huis hebben om innovaties en nieuwe technologie te introduceren en daarover te adviseren. Tevens wil de gemeente Rotterdam de administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden, en optimaliserings- en besparingsmogelijkheden maximaal benutten”, meldt het tenderdocument.

 

Motorola
De aanbesteding was opvallend, omdat heel specifiek naar twee modellen portofoons is gevraagd, de Motorola MTP3550 en de Motorola MTP6650. Volgens de gemeente Rotterdam is vooraf een gebruikerstest gedaan met portofoons die geschikt zijn op het gebruikte TETRA netwerk van Entropia en de ComBus en fleetmap zoals die gebruikt wordt bij de gemeente Rotterdam.
Uit de gebruikerstest is naar voorgekomen dat deze portofoons van Motorola in ieder geval voldoen.
Een inschrijver mocht ook een andere portofoon aanbieden, mits deze aantoonbaar gelijkwaardig is en voldoet aan de specificaties van de portofoon Motorola model MTP3550 of Motorola model MTP6650 en aantoonbaar werkt op het gebruikte netwerk van de gemeente Rotterdam in combinatie met de door de gemeente Rotterdam gebruikte Combus en fleetmap.
Volgens de gemeente Rotterdam zijn er geen andere merken portofoons aangeboden.

 

verbindingFlash PMN wint tender portofoons stadswacht Rotterdam