Forse bezuinigingen Veiligheidsregio Zeeland

verbindingNieuws

 

De Veiligheidsregio Zeeland zal de komende jaren fors moeten bezuinigen, zo meldt de Provinciaal Zeeuwse Courant vandaag. Het financieel tekort loopt snel op naar enkele miljoenen. Stevig ingrijpen in de eigen organisatie zal onvermijdelijk zijn.

De begroting van de Veiligheidsregio staat door teruglopende inkomsten en stijgende kosten al geruime tijd onder druk. Voor komend jaar wordt nu een financieel tekort van ruim acht ton voorzien. Dat loopt in de jaren erna snel op naar een tekort van naar verwachting bijna 2,4 miljoen euro.

Een miljoenenbezuiniging is noodzakelijk. Maatregelen die worden genomen zijn onder meer het niet invullen van vacatures die ontstaan door natuurlijk verloop. Daarnaast zal worden gezocht naar goedkopere huisvesting, worden bestuurs- en managementbijeenkomsten versoberd en zal materiaal minder snel worden vervangen.
Deze maatregelen moeten op jaarbasis een bezuiniging opleveren van 2,1 miljoen euro. Een verhoging van de gemeentelijke bijdrage moet het resterende tekort van 261.000 euro dekken.

verbindingForse bezuinigingen Veiligheidsregio Zeeland