Functionele beschrijvingen IBARC2 online

verbindingAlgemeen, IBARC

Brandweer Nederland heeft de functionele beschrijvingen van de IBARC2 online gezet. Het gaat om de beschrijvingen voor mobilofoons, objectportofoons en bedienterminals.

In heel algemene termen wordt de uitvraag in kaart gebracht. Slechts termen als ‘gebruiksduur accu’s, schokbestendigheid en mechanische sterkte behuizing’ komen voor in het document. Na dit document houdt de projectgroep op 10 november een marktconsultatie. Na het opstellen van de offerteaanvraag, inclusief het Programma van Eisen, volgt een mandateringsronde langs de deelnemende regio’s en het IFV.

 

AFB

Brandweer Nederland houdt in de documenten de nodige slagen om de arm en benadrukt dat de documenten slechts een eerste opzet zijn. “Deze AFB (Algemeen Functionele Beschrijving, red.) bevat geen volledige weergave van alle voorwaarden die onderdeel gaan uitmaken van het uiteindelijk te publiceren beschrijvend document. Hij behandelt alleen de onderwerpen die het projectteam wil toetsen met de markt en die voor deelnemers belangrijk zijn ter toetsing van de aansluiting van de te verwerven dienstverlening op de eigen behoeften.” Pas bij publicatie van het beschrijvend document zal het totaalpakket aan dienstverlening en voorwaarden helder zijn. De AFB bevat bovendien uitsluitend momentopnamen van de ideeën die de aanbestedende dienst heeft over de te verwerven dienstverlening. “De informatie is daarom vatbaar voor iedere denkbare wijziging, hetgeen tevens betekent dat aan de informatie in de AFB’s geen rechten kunnen worden ontleend”, staat in het document.

De documenten zijn hier volledig in te zien

verbindingFunctionele beschrijvingen IBARC2 online