Gemeente Den Haag blijft bij Entropia

verbindingAlgemeen

De gemeente Den Haag zal Entropia in combinatie met Combus als communicatie-oplossing blijven gebruiken. Uit een marktconsultatie is gebleken dat er op dit moment nog geen voor de Gemeente Den Haag geschikte andere oplossingen beschikbaar zijn.

 

De Gemeente Den Haag heeft momenteel 150-170 portofoons in gebruik. In de nabije toekomst kan dit aantal uitgebreid worden met ongeveer 60 portofoons van de interne beveiliging. Tijdens evenementen en crisissituaties kan dit aantal (tijdelijk) toenemen door samenwerking met andere organisaties.

Op basis van de marktconsultatie en de interne informatiestroom heeft de Gemeente Den Haag besloten geen Europese aanbesteding op de markt te zetten. “Er is op dit moment nog geen voor de Gemeente Den Haag geschikte innovatieve oplossingen beschikbaar. Mede hierdoor is ervoor gekozen dat de Gemeente Den Haag de huidige infrastructuur handhaaft en enkel portofoons zal aanschaffen middels een meervoudige onderhandse aanbesteding”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

 

Loudonstraat

De communicatie-oplossing is voor de zogenoemde Handhavingsorganisatie (HHO). De HHO vertegenwoordigt diverse teams en specialisten die zijn aangesteld voor toezicht en handhavingstaken. Nu gebruikt de gemeente het portofoonnetwerk Entropia, meldkamer software Combus versie 6, hardware op basis van Dell, Cisco en portofoons merk Motorola en MT850S.

De portofoons waar het in deze aanbesteding over gaat, worden gebruikt voor de communicatie op straat (onderling tijdens regulier werk en tijdens handhavingsacties) en de communicatie met de meldkamer op de Loudonstraat in Den Haag. Over het algemeen vindt de communicatie plaats via de portofoon en slechts in enkele keren vanuit de mobiele telefoon. Essentieel is hiervoor dat de dekking van de communicatie door heel Den Haag en randgebieden (inclusief de groengebieden) gewaarborgd moet worden.

verbindingGemeente Den Haag blijft bij Entropia