‘Groene BOA’s’ moeten zelf voor C2000-portofoons betalen

verbindingAlgemeen

‘Groene BOA’s’, zoals boswachters, moeten vanaf vanaf 2020 zelf de kosten voor het gebruik van portofoons voor het C2000-netwerk ophoesten. Dat schrijft minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

 

Hij beantwoordt hiermee vragen van D66-lid Monica den Boer over de in haar ogen gevaarlijke situatie voor groene BOA’s. Zij refereert aan een enquete onder groene BOA’s, waaruit blijkt dat er geen oplossing is voor de aanschaf van portofoons en aansluiting op het netwerk.

Grapperhaus: “Of, en zo ja, hoeveel, portofoons door een aangewezen gebruiker van C2000 aan een organisatie in gebruik worden gegeven wordt in onderling overleg bepaald. Dit zogenoemde gelieerdengebruik is altijd op vrijwillige basis en gericht op de OOV-taak van de aangewezen gebruiker. Dit geldt ook voor gebruik van C2000-portofoons door de groene BOA’s, die in de meeste gevallen gelieerd zijn aan de politie. In mijn brief van 14 december 2018 waaraan de vraag refereert heb ik uw Kamer gemeld dat hier in het verleden door de 25 regionale politiekorpsen verschillende afspraken met samenwerkingspartners zijn gemaakt. Na de vorming van de nationale politie kiest de politie hierin nu een eenduidige lijn. Dit betekent dat die partners waar de politie in het verleden de kosten van voor haar eigen rekening heeft genomen, hier nu voor worden aangeslagen. De politie heeft mij laten weten dat zij op mijn verzoek tot halverwege 2020, als overgangsperiode, nog geen kosten voor het portofoon gebruik van groene BOA’s in rekening zal brengen. Ik zal tot een nieuwe kostprijsberekening komen op basis van het vernieuwde C2000-spraaknetwerk.”

 

[beeld wikipedia, G.Lanting]

 

verbinding‘Groene BOA’s’ moeten zelf voor C2000-portofoons betalen