IBARC-bijeenkomst levert vooral meer vragen op

verbindingAlgemeen, IBARC

Afgelopen maandag konden leveranciers een informatiebijeenkomst bijwonen over IBARC2, de tweede Interregionale Brandweer Aanbesteding Radio Communicatiemiddelen. De projectleider van IBARC2 stelde daarbij dat de bijeenkomst bedoeld was ‘om informatie te verstrekken, en niet als vragenronde’. Desondanks bleef een aantal leveranciers met vragen over deze tender zitten.

Tijdens de sessie, georganiseerd door het Instituut Fysieke Veiligheid – werd onder andere uitgelegd dat de IBARC2 uit twee aanbestedingen bestaat: er komen aparte trajecten voor objectportofoons enerzijds en en mobilofoons – inclusief bedienterminal – anderzijds. Leveranciers die inschrijven op het traject voor de portofoons mogen daarbij twee aanbiedingen leveren. Beide aanbestedingen krijgen een looptijd van vijf + twee jaar, en in beide gevallen wordt zowel een ‘eerste’ leverancier aangewezen als een wachtkamerovereenkomst gesloten; dat laatste contract geeft recht op een ‘reservebankplaats’ voor het geval de eerste leverancier om welke reden dan ook afvalt.

Geen vragenronde
Hoewel de sessie dus niet was bedoeld als vragenronde bleken verschillende leveranciers meer informatie te willen. Zo werd onder meer gevraagd of in de FTS wordt aangegeven welke eisen er precies worden gesteld aan de nieuwe antenne (antwoord: ‘dit zoeken we na’), welke frequenties/kanaalrange er wordt gevraagd voor de portofoons (antwoord: ‘dit wordt nader uitgezocht’) en – niet geheel irrelevant – waarom er midden in de vakantieperiode een aanbestedingsprocedure wordt gestart, iets waar de politie onlangs over heeft aangegeven dit niet te zullen doen omdat het bijzonder onhandig is.
De IBARC2-projectgroep gaf in antwoord op die laatste vraag aan dat men heeft getracht ‘hier zo veel mogelijk rekening mee te houden’ maar dat de tender geen drie maanden kan worden opgeschoven om dit probleem te omzeilen. Wel zijn met het oog op de vakantieperiode de termijnen voor inschrijving verlengt en is al langere tijd een conceptversie van de FTS’en beschikbaar, zodat eventuele gegadigden zich al eerder op deze tender konden voorbereiden.

Data
• De tender voor de objectportofoons start op 20 juni, de definitieve gunning vindt plaats op 30 september (wat tegelijk de ingangsdatum van de overeenkomst is).
• Voor de het mobilofoontraject start de tender op 27 juni. De definitieve gunning hiervan vindt plaats op 16 oktober, waarna de overeenkomst op 1 november ingaat.

verbindingIBARC-bijeenkomst levert vooral meer vragen op