Jaarbericht Agentschap Telecom 2015: aanhoudende groei behoefte aan snelheid en capaciteit

verbindingAlgemeen, Nieuws

De vraag naar snelheid, capaciteit en bereikbaarheid van ons telecomnetwerk is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen. De telecommunicatieketen groeit en vergunninghouders besteden specialistisch werk steeds vaker uit. Dit kan leiden tot misverstanden over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden. Dat stelt Agentschap Telecom in het jaarbericht Staat van de Ether 2015.

 

De vraag naar snelheid en capaciteit op het gebied van telecommunicatie blijft toenemen. Het agentschap signaleert dat operators als reactie daarop investeren in hun netwerken. Om meer capaciteit te kunnen bieden hebben zij de laatste jaren veel straalverbindingen vernieuwd of vervangen. Peter Spijkerman, Directeur Hoofd Inspecteur van Agentschap Telecom: ” De mogelijkheden van telecommunicatie zijn de afgelopen jaren explosief toegenomen. Dit vraagt veel van het telecomnetwerk. Nederland heeft een robuuste telecom-infrastructuur die een stevige toename van dataverkeer aankan. Doordat operators blijven investeren in hun netwerken blijven vraag en aanbod met elkaar in de pas lopen.’’

 

Aansprakelijkheid

Vergunninghouders besteden hun frequentieplanning of installatie en onderhoud van apparatuur steeds vaker uit aan gespecialiseerde bedrijven. Deze bedrijven leggen technische installaties aan of programmeren zendapparatuur. Dat ‘ontzorgt’ de vergunninghouders maar kan ook leiden tot misverstanden over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden. Spijkerman:’’ De vergunninghouder blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn frequentiegebruik en het naleven van de vergunningsvoorwaarden. Mochten daar misverstanden over ontstaan, dan zullen we hem daarop aanspreken.’’

 

Frequentiegebruik BRZO

Bij bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn is zorgvuldig frequentiegebruik van groot belang. Als in deze ‘Brzo-sector’ storing optreedt als gevolg van onzorgvuldig frequentiegebruik kunnen de gevolgen groot zijn. Het kan tot verstoring in het bedrijfsproces leiden, en daarmee de veiligheid van het bedrijf en de omliggende regio in gevaar brengen.

Vorig jaar heeft Agentschap Telecom een beeldvormend onderzoek gedaan naar het frequentiegebruik van 26 Brzo-bedrijven in het Rijnmond gebied. Bij 21 van hen zijn overtredingen geconstateerd, variërend van afwijken van de vergunningsvoorwaarden tot illegaal frequentiegebruik. Bij de gecontroleerde bedrijven bleek weinig ‘Frequentiekennis’ aanwezig. Spijkerman: “Dit jaar zullen we het belang van zorgvuldig frequentiegebruik binnen de Brzo-sector onder de aandacht brengen. De bevindingen van dit beeldvormend onderzoek zijn inmiddels met de sector gedeeld. In de factsheet op onze website staan een aantal tips waarmee bedrijven kunnen nagaan of het frequentiegebruik binnen de eigen organisatie goed is geregeld.’’

 

Alle losse artikelen en jaarcijfers zijn te lezen in het online magazine Staat van de Ether 2015

 

verbindingJaarbericht Agentschap Telecom 2015: aanhoudende groei behoefte aan snelheid en capaciteit