Jan Biemolt Regionale Kwartiermaker Midden Nederland

verbindingNieuws

biemolt

Met ingang van 15 maart is Jan Biemolt door de kwartiermaker LMO benoemd als Regionale Kwartiermaker Midden Nederland. De benoeming volgt op de unanieme voordracht van de selectiecommissie. De regionale kwartiermaker is aangesteld om de samenvoeging tot en inrichting van de toekomstige meldkamerlocatie Midden Nederland voor te bereiden en te implementeren.

De regionale kwartiermaker vervult een ambassadeursrol en is intermediair in relatie tot alle betrokken partijen. In het gebied Midden Nederland zijn dat Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek, Veiligheidsregio Flevoland, Veiligheidsregio Utrecht, regionale ambulance voorziening Gooi- en Vechtstreek, Regionale Ambulance Voorziening Utrecht, de GGD Flevoland en de politie-eenheid Midden Nederland.

 

Samenvoegingstrajecten

Alle tien de samenvoegingstrajecten worden uitgevoerd onder leiding van een regionale kwartiermaker. Deze richten zich vooral op de samenvoeging van de regionale meldkamers op de beoogde locaties, het bevorderen van de samenwerking binnen het meldkamerdomein, het doorvoeren van de beoogde veranderingen, het -zo mogelijk- realiseren van de eerste financiële besparingen en het in kaart brengen van continuïteitsvraagstukken. Inmiddels zijn er acht regionale kwartiermakers benoemd. Dit zijn:

  • Marjan van Ewijk voor Drachten (Noord Nederland)
  • Henk Jansen voor Apeldoorn (Oost Nederland)
  • Jan Biemolt voor Utrecht (Midden Nederland)
  • Mark Hendriks voor Amsterdam
  • Camille Michel voor Den Haag
  • Sjaak Seen voor Rotterdam
  • Jos van der Heijden voor Den Bosch (Oost Brabant)
  • Henk Vanderlijde voor Maastricht (Limburg)

Binnenkort worden de benoemingen van de overige twee regionale kwartiermakers verwacht.

verbindingJan Biemolt Regionale Kwartiermaker Midden Nederland