Kabinet neemt maatregelen tegen dreiging uit andere landen

verbindingAlgemeen

De overheid gaat een investeringstoets op nationale veiligheidsrisico’s bij overnames en investeringen en aanbestedingen uitvoeren. Maar het kabinet gaat ook vaker (publiekelijk) aanvallen toeschrijven aan landen. Dat schrijft minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Volgens de minister is er een permanente dreiging vanuit andere landen. Grapperhaus: “Door beïnvloeding van onze besluitvorming, digitale sabotage van onze vitale infrastructuur of politieke en economische spionage proberen landen zichzelf te bevoordelen ten koste van de Nederlandse vitale belangen.”

Onder coördinatie van de minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus komt het kabinet met de aanpak tegengaan statelijke dreigingen. “Het is een ongemakkelijke constatering te zien dat onze open samenleving en economie en de vrijheden die deze openheid garanderen, landen de ruimte biedt om onze nationale veiligheid te ondermijnen en die vrijheden aan te tasten. Aan ons de stevige opdracht onze economie te beschermen door open te zijn waar het kan en waakzaam waar het moet. Dit doen we door stevig te investeren in het tegengaan van spionage, sabotage of beïnvloeding van andere landen. Zo maken we onze nationale veiligheid en open economie weerbaar tegen dreigingen”, aldus Grapperhaus.

 

Dreigingen

Deze dreiging voor de nationale veiligheid kan zich volgens de minister richten tegen democratische processen, digitalisering, economische veiligheid, internationale vrede en veiligheid, krijgsmacht en sociale stabiliteit. De aanpak bestaat uit een aantal generieke maatregelen en afspraken over samenwerking die per casus op maat worden toegepast. Maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven worden actief betrokken bij de uitvoering hiervan.

De aanpak bestaat uit een combinatie van bestaande maatregelen, voortvloeiend uit onder andere de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA), de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie en de Defensienota en nieuwe maatregelen. Nieuw is dus een investeringstoets op nationale veiligheidsrisico’s bij overnames en investeringen en aanbestedingen.

Daarnaast wordt het toezicht op studenten en onderzoekers uit risicolanden uitgebreid om te voorkomen dat gevoelige technologie via deze weg in verkeerde handen valt. Tegelijkertijd wordt er geïnvesteerd in het verbeteren van de informatiepositie en informatiedeling en bewustwording om zo tijdiger zicht te krijgen op (potentiële) dreigingen. Het kabinet zal het aantreden van de nieuwe Europese Commissie in 2019 aangrijpen om een lans te breken voor een consistentere aanpak op het gebied van interne veiligheid, waaronder statelijke dreigingen.

verbindingKabinet neemt maatregelen tegen dreiging uit andere landen