Kleine vertraging C2000

verbindingc2000, Nieuws

politie leiden.jpg

Het aanbestedingstraject van C2000 loopt een kleine vertraging op. Volgens het ministerie van Veiligheid & Justitie zijn het de aanbieders geweest die hebben gevraagd om uitstel.

 

Oorspronkelijk zou medio december een aantal technische specificaties moeten worden aangeleverd door de leveranciers. Een aantal leveranciers gaf aan niet in staat te zijn om op tijd deze specificaties te kunnen aanbieden. Het ministerie heeft daarom een uitstel van drie weken gegeven. In plaats van 15 december is de nieuwe deadline 4 januari 2015.

De C2000-aanbesteding bestaat uit 4 Percelen. De aanbesteding is gericht op de vernieuwing van de hard- en software van alle drie de hoofdonderdelen van de bestaande C2000-Communicatieinfrastructuur, namelijk de T2000-Communicatieinfrastructuur (spraak), de P2000-Communicatieinfrastructuur en het radiobediensysteem, inclusief de levering van de beheersystemen en tooling die daarmee onlosmakelijk verbonden zijn. De vernieuwing dient zodanig te worden uitgevoerd dat per Perceel wordt voldaan aan zoveel mogelijk relevante
wensen en aan alle relevante eisen uit het programma van wensen en eisen dat in de aanbestedingsfase aan de geselecteerde Deelnemers zal worden verstrekt. Het programma van
wensen en eisen heeft onder andere betrekking op criteria ten aanzien van functionaliteit, capaciteit, beschikbaarheid en dekking, beheercriteria en bepaalde (technische, juridische en/of
financiƫle) randvoorwaarden.

 

 

verbindingKleine vertraging C2000