KMK in beroep in C2000-zaak

verbindingAlgemeen, c2000, Nieuws, Tetra

foto rechtszaak kmk

KMK, het samenwerkingsverband tussen KPN, Motorola en Koning & Hartman, gaat in beroep in de C2000-zaak. De gezamenlijke partijen hebben een zogenoemd spoedappel aangevraagd.

“We gaan in beroep omdat we menen dat daar goede gronden voor zijn”, aldus de woordvoerder van KPN. Verdere invulling wilde de woordvoerder niet geven. Het ligt echter voor de hand dat KMK het besluit van de rechter om het Grosmann-arrest toe te passen aan de kaak stelt. ‘Grossmann’ houdt in dat de klagende partij te laat is met haar bezwaren en dat daardoor de klacht niet ontvankelijk is.

De rechter oordeelde: “Zij (KMK, red.) heeft haar bezwaren immers eerst meer dan zes maanden later kenbaar gemaakt, nadat de dialoog is afgerond, de inschrijvingen zijn ingediend en de voorlopige gunningsbeslissing bekend is gemaakt.”

Door dit oordeel van de rechter heeft een inhoudelijke beoordeling van de zaak nooit plaatsgehad. Het spoedappel behandelt in ieder geval de percelen 1 en 3 (Tetra-netwerk en meldkamerintegratie). Of ook in perceel 2 (paging-netwerk) een beroep volgt, is nog niet duidelijk.

verbindingKMK in beroep in C2000-zaak