Koning & Hartman wint tender ministeries en ambassades

verbindingAlgemeen

Koning & Hartman mag de komende vier jaar de portofoonnetwerken en apparatuur voor het Shared Service Centrum-ICT (SSC-ICT) van de overheid leveren. Het gaat om een klus voor vier jaar. In totaal is de totale opdrachtwaarde ongeveer 1,2 miljoen euro.

 

Koning & Hartman moet de portofoonnetwerken, (porto- en mobilofoons) in stand houden en vernieuwen. SSC-ICT staat voor Shared Service Centrum-ICT. Als de integrale SSC-ICT is als het ware de facilitaire dienst van de ministeries. Het beheert nu ruim 30.000 werkplekken. Hiermee is SSC-ICT een van de grotere werkplekbeheerders binnen de Rijksoverheid. Momenteel ondersteunt SSC-ICT de ministeries van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken (inclusief ambassades), Infrastructuur en Milieu, Volksgezondheid Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Veiligheid en Justitie.

 

Repeater

Momenteel is de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de portofoonnetwerken deels bij de aanbestedende dienst en deels bij een externe partij belegd. Voor de portofoonnetwerken geldt dat er globaal wereldwijd 55 netwerken bij ambassades zijn geïmplementeerd (onderverdeeld in 14 stuks simplex, 41 stuks duplex, circa 1.450 analoge porto’s en 160 analoge portofoons).

De installatie van een post bestaat in het algemeen uit één of meerdere repeaters. Iedere repeater wordt aangesloten op een eigen antenne welke, afhankelijk van de situatie, in een bestaande of nieuwe antennemast wordt geplaatst. De fysieke plek van de repeater dient te worden bepaald in overleg met de gebruikers en is vanzelfsprekend afhankelijk van de mogelijkheden ter plaatse. Uiteraard moet er een verbinding tussen de repeaters zijn waardoor de porto- en mobilofoons, onafhankelijk van onder het bereik van welke repeater zij zijn, met elkaar kunnen communiceren.

 

Motorola

Iedere post beschikt over een bepaalde hoeveelheid portofoons die door de medewerkers van de post worden gebruikt. Deze worden conform de wensen van de gebruiker geprogrammeerd. De portofoons/mobilofoons worden in voorkomende gevallen ook in (gepantserde) voertuigen ingebouwd.

De huidige 55 netwerken zijn en worden de komende jaren voor zover nu kan worden voorzien vervangen door digitale netwerken. Het is nog niet bepaald in welk tempo dit zal verlopen. De aanbestedende dienst en de ambassades van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevinden zich in een sterk veranderend en complex politiek werkveld. De huidige netwerken zijn hoofdzakelijk opgebouwd met Motorola apparatuur.

verbindingKoning & Hartman wint tender ministeries en ambassades