KPN, Motorola, Koning & Hartman verliezen C2000-zaak

verbindingAlgemeen, c2000, LTE, Nieuws

foto rechtszaak kmk

De rechter heeft het bezwaar van KPN, Motorola, Koning & Hartman (KMK) in de C2000-zaak afgewezen. Zojuist heeft het Haagse Hof bepaald dat KMK geen bezwaar meer mag aantekenen tegen de referentie van Hytera en Eurofunk. Ook op het P2000-gedeelte gaat de rechter niet in op de eis van KMK. 2Way is de winnaar van dat perceel.

De rechter oordeelt dat de termijn om bezwaar in te brengen tegen een referentie-case van Hytera veel te laat is gedaan. Het Hof baseert zich op het zogenoemde Grossmann-arrest (HvJEG 12 februari 2004, C-230/02). Uit de daarop gebaseerde jurisprudentie volgt dat van een adequaat handelend inschrijver/gegadigde mag worden verwacht dat hij zich proactief opstelt bij het naar voren brengen van bezwaren in het kader van een aanbestedingsprocedure. De eisen van redelijkheid en billijkheid die de inschrijver/gegadigde jegens de aanbestedende dienst in acht heeft te nemen, brengen mee dat hij zijn bezwaren duidelijk naar voren brengt en in een zo vroeg mogelijk stadium aan de orde stelt, zodat eventuele onregelmatigheden desgewenst kunnen worden gecorrigeerd met zo min mogelijk consequenties voor het verdere verloop van de aanbestedingsprocedure. Een inschrijver/gegadigde die bezwaren heeft maar er (te lang) mee wacht om die te melden, handelt in strijd met het hiervoor genoemde arrest en heeft het recht verwerkt om hierover te klagen.

De rechter: “Zij (KMK, red.) heeft haar bezwaren immers eerst meer dan zes maanden later kenbaar gemaakt, nadat de dialoog is afgerond, de inschrijvingen zijn ingediend en de voorlopige gunningsbeslissing bekend is gemaakt.”

verbindingKPN, Motorola, Koning & Hartman verliezen C2000-zaak