KPN wint van Entropia, hoogte schadevergoeding nog onduidelijk

verbindingAlgemeen, Nieuws

KPN heeft in het conflict met Entropia op alle punten gelijk gekregen. Zo heeft de rechtbank in Den Haag alle claims van Entropia op KPN afgewezen. De claim van KPN wordt wel gehonoreerd, alleen is het nog niet duidelijk wat de hoogte van de schadevergoeding zal zijn.

 

De rechter beslist dat alle vorderingen van Entropia integraal worden afgewezen en heeft geoordeeld dat (kort samengevat) Entropia er niet in is geslaagd aan te tonen dat KPN en TetraNed zijn tekortgeschoten in de nakoming van hun verplichtingen onder de overeenkomsten. Ook zijn de (subsidiaire) stellingnamen van Entropia tegen het beroep van KPN en TetraNed op opschorting en ontbinding verworpen.

De rechtbank oordeelt dat KPN en Entropia gerechtigd waren om in juni 2015 de Overeenkomst Semafonie, de Overeenkomst Tetranetwerk en Overeenkomst GVB te ontbinden. “Terecht betogen zij dat als gevolg van die ontbindingen op Entropia ongedaanmakingsverbintenissen zijn komen te rusten. Entropia is gehouden de schade te vergoeden die KPN en TetraNed als gevolg van de ontbindingen hebben geleden”, zo staat in het vonnis.

 

Tekortgeschoten

De hoogte van de te betalen schadevergoeding is nog niet duidelijk. Partijen twisten over de omvang daarvan.. Tijdens de comparitie van partijen op 19 januari 2017 zijn deze onderwerpen nog onvoldoende besproken: ter zitting is met name gesproken over de verbintenissen over en weer, de uitvoering van de drie overeenkomsten en de vraag of partijen daarbij zijn tekortgeschoten.

Daarom wordt dat oordeel voorlopig uitgesteld tot 7 juni. KPN en TetraNed kunnen nog schriftelijk reageren op de stellingen van Entropia.

KPN claimt ruim tien miljoen euro en 122 Motorola MTS Basisstations terug van Entropia, en twee Motorola Switches zoals door TetraNed zijn geleverd aan Entropia.

De uitspraken zijn gepubliceerd en te lezen via onderstaande links:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:4250

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:4252

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:4253

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:4254

 

verbindingKPN wint van Entropia, hoogte schadevergoeding nog onduidelijk