Leden Veron en VRZA groot voorstander ‘fusie’ van amateurradio-verenigingen

verbindingAlgemeen

De achterban van de Veron en de VRZA zien het liefst dat de twee radioamateur-organisaties samen gaan. Dat blijkt uit een steekproef onder Veron- en VRZA-leden, uitgevoerd door DKARS. Een overweldigende meerderheid van 88,3 procent van de respondenten vindt dat Veron en VRZA moet meewerken aan de vorming van een nieuwe organisatie.

 

Het laatste nummer van DKARS-magazine (editie 31) plaatst de resultaten van een representatief panelonderzoek. Uit het onderzoek komen duidelijke cijfers. Zo vindt 86,7 procent van de ondervraagden dat een vernieuwde organisatie de belangen van radioamateurs beter kan behartigen dan drie naast elkaar opererende clubs.

Bijna 90 procent vindt dan ook dat Veron en VRZA daaraan zouden moeten meewerken. De besturen van de verenigingen zouden zich dit moeten aantrekken, lijken de respondenten te zeggen. Immers, 72,8 procent van de ondervraagden geeft aan dat de huidige besturen onvoldoende kijkt naar een eventueel samengaan.

DKARS plaatst in haar blad een aantal conclusies. “De amateurwereld is in grote meerderheid voorstander van een grote moderne goed functionerende organisatie om haar belangen te behartigen. De DKARS ziet de resulaten van deze panelvragen dan ook aan een oproep aan het adres van de beide verenigingen om met elkaar en met ons hierover in gesprek te gaan. De DKARS is bereid om in een nieuwe organisatie op te gaan.”

verbindingLeden Veron en VRZA groot voorstander ‘fusie’ van amateurradio-verenigingen