‘Meer aandacht voor beveiliging binnen meldkamers’

verbindingAlgemeen

Er moet meer aandacht komen voor het beveiligingsniveau binnen de hulpdiensten. Vooral moet het bewustzijn hoger zijn binnen de meldkamers. Dat schrijft Prof. dr. Bart Jacobs, hoogleraar Computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit Nijmegen in een advies aan minister Grapperhaus over de veiligheid van C2000.

 

“Een groot deel van de onderzoeken die ik ingezien heb richten zich, terecht, op het Duitse bedrijf Hytera Mobilfunk en op het verhogen van het beveiligingsniveau binnen dat bedrijf. Het beveiligingsniveau binnen de Nederlandse hulpdiensten verdient vergelijkbare aandacht. Met name dienen meldkamers goed afgeschermd te zijn, zodat van daaruit niet binnengedrongen kan worden in de C2000 infrastructuur.”

Deze afscherming heeft volgens hem niet alleen technische aspecten, maar omvat nadrukkelijk ook het beveiligingsbewustzijn van eenieder die daar werkt. “De nadruk ligt daar, begrijpelijkerwijs, sterk op operationele functionaliteit, waardoor cruciale beveiligingssignalen genegeerd kunnen worden en noodzakelijke procedures in de praktijk mogelijk omzeild worden. Dat laatste kan door interne operationele druk plaatsvinden, maar ook door externe misleiding. Continue training en opleiding zijn hierbij van belang”, schrijft de hoogleraar.

 

Doorgaan

Jacobs heeft op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid verschillende recente rapporten (waaronder het advies van de AIVD, de security audit van Xebia, het aanvullend technisch onderzoek door Valori en door FOX-IT) bestudeerd over het lopende vernieuwingstraject C2000, met bijzondere nadruk op eventuele risico’s met betrekking tot betrokkenheid vanuit China.

Hij concludeerde dat het ministerie door kan gaan met de vernieuwing van C2000, op de ingeslagen weg, met de betrokken partijen, met voortdurende krachtige focus op beveiligingsaspecten.

verbinding‘Meer aandacht voor beveiliging binnen meldkamers’