Meldkamers maken met succes gebruik van applicatie voor locatiebepaling

verbindingAlgemeen, Nieuws

Als iemand 112 belt en niet precies waar hij is – bijvoorbeeld omdat hij in een bos loopt – dan is het voor de meldkamer lastig de locatie te bepalen. Meldkamermedewerkers kunnen sinds een paar maanden de locatie van een mobiele telefoon bepalen aan de hand van een sms-bericht. Dankzij de VIL-applicatie (Vaststelling Incident Locatie) zijn in de periode tussen juli en half augustus 458 melders gelokaliseerd, zo meldt de kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO).

Het programma LMO heeft deze landelijke applicatie voor de plaatsbepaling van mobiele melders bij melding van incidenten samen met zes meldkamers en leverancier Respond gerealiseerd. Timo Besamuca, projectleider VIL: ”Als een mobiele melder 112 belt, wordt aan de melder een SMS gestuurd met daarin een link. Als de melder de link activeert, worden de locatiegegevens doorgegeven en bij de centralist op een kaartje geplot, zodat de hulpdienst zo snel mogelijk op de juiste plaats kan zijn. De VIL-applicatie wordt aangeboden als IV-voorziening aan alle meldkamers. De meldkamers in Utrecht, Amsterdam, Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen en Arnhem gebruiken hem nu al, en met succes: in de periode juli tot half augustus is in 458 gevallen de locatie van een melder gevonden dankzij de applicatie”.

Nauwkeurige instellingen en bepaling
Het succes van de locatiebepaling via deze applicatie is mede afhankelijk van de telefooninstellingen. Voor een goede bepaling van de locatie is een telefoon nodig waarop een locatievoorziening zit. Verder moet de telefoon verbonden zijn met een datanetwerk (wifi, 4G, 3G) en moet de melder data kunnen verzenden en ontvangen via een data-bundel van zijn provider.
Er is bij de bepaling van een locatie altijd een afwijking. Hoe groot de afwijking is varieert en is afhankelijk van het bereik van de gps-satelliet en de afstand tot de GSM-mast waarmee de telefoon is verbonden. Na het versturen van de locatie kan de beller de locatie die hij ziet op de telefoon verder specificeren in het gesprek met de meldkamermedewerker, bijvoorbeeld ‘ik sta aan de overkant van het kanaal’.
Bron: kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie

verbindingMeldkamers maken met succes gebruik van applicatie voor locatiebepaling